มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง (อังกฤษ: The University of Central Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2545[2]

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ชื่อย่อม.ภก. / UCT
คติพจน์คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (38 ปี)
อธิการบดีดร.สราญภัทร สถิรางกูร
อธิการบดีดร.สราญภัทร สถิรางกูร
ผู้ศึกษา298 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
932/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สี██ สีเขียวมรกต
เว็บไซต์www.tuct.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ม.ภก.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นลำดับที่ 19 อยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมของทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดย อาจารย์สุรีย์ และ ดร.โสภิต เหลืองสุภาพันธ์ จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียว คือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี คณะวิทยาศาสตร์

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

แก้
  • รูปวงกลม ๓ ห่วง หมายถึง ความผูกพันกันทางสังคม
  • ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง สิ่งเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
  • เทียนจุดไฟ หมายถึง แสงสว่างของชีวิต
  • รัศมีแสงเทียน หมายถึง ความเบ่งบานแห่งปัญญา
  • แท่นเทียน หมายถึง ความมั่นคงแห่งคุณธรรม

คณะวิชา

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้