มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (อังกฤษ: Bangkok Suvarnabhumi University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549[2] เพิ่งมีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป[3]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Bangkok Suvarnabhumi University
BSU logo.png
ชื่อย่อมกส. / BSU
คติพจน์คุณธรรม ปัญญา ความสุข
สถาปนา22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (14 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ
นายกสภาฯเผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ
ที่ตั้ง489 หมู่ที่ 2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วิทยาเขตศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เทพารักษ์ สมุทรปราการ
สีประจำสถาบัน██████ สีแดง สีขาว สีทอง
เว็บไซต์www.bsu.ac.th

การจัดการศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้

ปริญญาโท

 • สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขาการบริหารการศึกษา
 • สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • สาขาการบัญชี

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาเขตมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • - ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ(พระโขนง)

โทรศัพท์ : 02 311 6810,02 332 0250

 • - ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(เทพารักษ์ กม 9)

โทรศัพท์ : 02 385 5266,02 385 5509

Social Onlineแก้ไข

โรงเรียนในเครือแก้ไข

 1. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
 2. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 3. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
 4. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
 5. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 6. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข