โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ (Samutprakan Institute of Commerce and Technology) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือแสงหิรัญ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ที่ กม.9 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในหลักสูตรพณิชยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


สาขาที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการท่องเที่ยว และ การโรงแรม


สาขาที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการท่องเที่ยว และ การโรงแรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข