มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม

มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโดยบริษัท ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุญาต[1] ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม ยุติกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2541[2]

มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม
สถาปนา10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงแก้ไข