วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (อังกฤษ: Raffles International College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรฐานระดับสากล เปิดสอนวิชาด้านการออกแบบและบริหารธุรกิจ มีการร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ประเทศอังกฤษ(Northumbria University)

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
ชื่อเดิมวิทนาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ
Raffles Bangkok
ชื่อย่อวนร./RIC
คติพจน์to be the premier education Group
สถาปนา2546
ที่ตั้ง
สี██ สีส้ม
เว็บไซต์www.rafflesinternationalcollege.ac.th

ประวัติ แก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 ส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation และเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาที่มีสาขาอยู่ใน 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศออสเตรเลีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จีน อินเดีย สิงคโปร์ ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด เปิดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ อาทิ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการตลาดแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจอีก 5 สาขาวิชา

เกี่ยวกับวิทยาลัย แก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ด้านแฟชั่นและการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ประเทศอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการด้านแฟชั่นการออกแบบและธุรกิจ โดยปัจจุบันมีอธิการบดีคือ นายภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์ (Panupong Pituksung) และมี นายValetine Vu ดำรงค์ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยคณะวิชาจะแบ่งออกเป็น2คณะคือ คณะการออกแบบ และ คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร แก้ไข

[1]หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี สำหรับสาขาการออกแบบ

 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 • สาขาวิชาแฟชั่นธุรกิจ (Fashion Marketing and Management)
 • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Visual Communication Design/Graphic Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย (Digital Media Design/Multimedia Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 2.5 ปี สำหรับสาขาบริหารธุรกิจ

 • สาขาผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Entrepreneurship and Small Business Operation)
 • สาขาการตลาด (Marketing)
 • สาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality Management)
 • สาขาการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Operation)
 • สาขาการบัญชี (Accounting)
 • สาขาการเงิน (Finance)

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ราฟเฟิลส์ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี สำหรับสาขาการออกแบบ และ 2.5 ปีสำหรับสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อนักศึกษาเรียนจบ 2 ปีแรกจะได้วุฒิอนุปริญญาขั้นสูง หรือ Advanced Diploma และหากเรียนจบปีสุดท้ายจะได้วุฒิปริญญาตรี Bachelor Degree จาก Northumbria University หรือมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย มหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีวิทยาเขตอยู่ในเมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ

อ้างอิง แก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ สถาบันเพื่อสร้างนักธุรกิจด้านการออกแบบมืออาชีพแห่งแรกของประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข