วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (อังกฤษ: Raffles International College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรฐานระดับสากล เปิดสอนวิชาด้านการออกแบบและบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
ชื่อเดิมวิทนาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ
Raffles Bangkok
ชื่อย่อวนร./RIC
คติพจน์to be the premier education Group
สถาปนา2544 (2001)
อธิการบดีภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์
อธิการบดีภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์
ผู้ศึกษา57 คน (2563)[1]
ที่ตั้ง
สี██ สีส้ม
เว็บไซต์www.rafflesinternationalcollege.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation และเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาที่มีสาขาอยู่ใน 9 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศอิตาลี จีน อินเดีย สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซาอุดิอาราเบีย และไทย ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด เปิดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ อาทิ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการตลาดแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจอีก 4 สาขาวิชา

เกี่ยวกับวิทยาลัย แก้

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ด้านแฟชั่นและการออกแบบ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการด้านแฟชั่นการออกแบบและธุรกิจ โดยปัจจุบันมีอธิการบดีคือ ภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์ และมี นายValetine Vu ดำรงค์ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยคณะวิชาจะแบ่งออกเป็น2คณะคือ คณะการออกแบบ และคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร แก้

[2]หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี สำหรับสาขาการออกแบบ

 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 • สาขาวิชาแฟชั่นธุรกิจ (Fashion Marketing and Management)
 • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Visual Communication Design/Graphic Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย (Digital Media Design/Multimedia Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบเกม (Video Game Design)

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี สำหรับสาขาบริหารธุรกิจ

 • สาขาผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Entrepreneurship and Small Business Operation)
 • สาขาการตลาด (Marketing)
 • สาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality Management)
 • สาขาการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Operation)

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ราฟเฟิลส์ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี สำหรับสาขาการออกแบบ และ 4 ปีสำหรับสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อนักศึกษาเรียนจบ 2 ปีแรกจะได้วุฒิอนุปริญญาขั้นสูง หรือ Advanced Diploma และหากเรียนจบปีสุดท้ายจะได้วุฒิปริญญาตรี Bachelor Degree

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. [1]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้