สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[4] เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ในชื่อ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา"[5] มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอาชีพการลงทุนของตนเอง เพื่อให้ได้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ[6]

สถาบันวิทยาการประกอบการ
แห่งอโยธยา
ชื่อย่อสวปอ. / IESA
คติพจน์บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
16 มกราคม พ.ศ. 2550 (17 ปี)[1]
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (4 ปี)[2]
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ธีระ สูตะบุตร
อธิการบดีเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
อธิการบดีเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
ผู้ศึกษา431 คน[3]
ที่ตั้ง
สี   น้ำเงิน-แดง
เว็บไซต์[http://www.iesa.ac.th/

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000[7]

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ปัจจุบันสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ คือ[8]

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล[9]
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง
   • หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 240 ชั่วโมง

ในอดีตสถาบันฯ เคยเปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการและการพยาบาล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา)
 2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 3. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 4. ไฟไหม้สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
 5. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สกอ.
 6. ดร.แสงสุข เปลี่ยนวิกฤต เป็นความท้าทาย ดันสถาบัน IESA บ่มเพาะธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจไทย
 7. ไหม้ห้องพักครู เอกสาร-คอมพิวเตอร์ วอด 50 เครื่อง
 8. หลักสูตร
 9. สถาบัน IESA ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
 10. "ยกนิ้วให้! ส้มเช้ง 3 ช่า ยังใส่ชุดนักศึกษาเรียน ป.ตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-15. สืบค้นเมื่อ 2013-10-13.
 11. "ส้มเช้ง ชิงร้อยฯ" ควง "ใหม่ เจริญปุระ" แต่งชุดนักศึกษาซุ่มเรียนปริญญาตรี
 12. สมใจ"ซ้ายทะลวงไส้" เขาทราย แกแล็คซี่ จากสยามสปอร์ต