วิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยทองสุข (อังกฤษ: Thong Sook College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 โดยมีผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก คือ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์

วิทยาลัยทองสุข
Thong Sook College
Thong Sook College-Logo.PNG
ชื่อย่อวท. / TSC
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (26 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร .พรจิต อรัณยกานนท์
นายกสภาฯดร. พรชัย อรัณยกานนท์
ที่ตั้งวิทยาลัยทองสุข
เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
ไร่ขิง

เลขที่ 52/9 ซอยไร่ขิง 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ 424 หมู่ 3 ซอยบางปู 81 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 350/29 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีน้ำเงิน สีทอง
เพลงมาร์ชวิทยาลัยทองสุข
เว็บไซต์www.thongsook.ac.th

คณะที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยทองสุข เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 5 คณะ [1] ดังนี้

ปริญญาตรี

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี (บช.บ.)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารการปกครอง
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร์ สบ.)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ปริญญาโท

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (M.Ed.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

การประสาทปริญญาบัตรแก้ไข

วิทยาลัยทองสุข ได้กำหนดพิธีประสาทปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี โดยมีท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร[2]

ศูนย์การศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุข ได้เปิด ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการ คือ อ.บุญเสริม จำปาทอง[3]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=faculty
 2. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=50
 3. "การจัดการศึกษานอกสภานที่ตั้ง" (PDF). สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
 4. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=%2039
 5. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=%2040

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′02″N 100°23′55″E / 13.78399°N 100.39871°E / 13.78399; 100.39871