วิทยาลัยทองสุข (อังกฤษ: Thong Sook College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 โดยมีผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก คือ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์

วิทยาลัยทองสุข
ชื่อย่อวท. / TSC
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (29 ปี)
นายกสภาฯรศ.วิรัช สงวนวงค์วาน
อธิการบดีดร .พรจิต อรัณยกานนท์
อธิการบดีดร .พรจิต อรัณยกานนท์
ผู้ศึกษา754 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาลัยทองสุข
เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
ไร่ขิง

เลขที่ 52/9 ซอยไร่ขิง 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ 424 หมู่ 3 ซอยบางปู 81 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข
จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 350/29 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สี████ สีน้ำเงิน สีทอง
เว็บไซต์www.thongsook.ac.th

คณะที่เปิดสอน แก้

วิทยาลัยทองสุข เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 5 คณะ [2] ดังนี้

ปริญญาตรี

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี (บช.บ.)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารการปกครอง
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร์ สบ.)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ปริญญาโท

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (M.Ed.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

การประสาทปริญญาบัตร แก้

วิทยาลัยทองสุข ได้กำหนดพิธีประสาทปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี โดยระยะแรกมีท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร[3] สำหรับในปีการศึกษา 2562-2565 มีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี[4]

ศูนย์การศึกษา แก้

ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุข ได้เปิด ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการ คือ ผศ.ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

 • วรพจน์ เพชรขุ้ม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยทองสุข[5]
 • ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข[6]
 • สุดาพร สีสอนดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-03. สืบค้นเมื่อ 2010-04-29.
 3. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=50[ลิงก์เสีย]
 4. วิทยาลัยทองสุข ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา
 5. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=%2039[ลิงก์เสีย]
 6. http://www.thongsook.ac.th/index2.php?ac=content&id=%2040[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°47′02″N 100°23′55″E / 13.78399°N 100.39871°E / 13.78399; 100.39871