แก้วขวัญ วัชโรทัย

แก้วขวัญ วัชโรทัย (3 กันยายน พ.ศ. 2471 - 15 กันยายน พ.ศ. 2559) อดีตเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2559 เป็นเลขาธิการพระราชวังคนที่ 5 และเป็นฝาแฝดกับขวัญแก้ว วัชโรทัย อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง

แก้วขวัญ วัชโรทัย
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.2
เลขาธิการพระราชวัง
ดำรงตำแหน่ง
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559
(29 ปี 49 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ถัดไป จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2471
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 15 กันยายน พ.ศ. 2559 (88 ปี)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
บิดา พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วัชโรทัย)
มารดา ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร
คู่สมรส ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
บุตร 3 คน
แก้วขวัญ วัชโรทัย (ซ้าย) และขวัญแก้ว วัชโรทัย (ขวา)

ประวัติแก้ไข

แก้วขวัญ วัชโรทัย เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วัชโรทัย) กับท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2471 มีฝาแฝดหนึ่งคน คือขวัญแก้ว วัชโรทัย ทั้งสองมีศักดิ์เป็นพระภาคิไนย (ลูกของพี่สาว) ในสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา และเป็นหลานน้าของพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) “แก้วขวัญ” และ “ขวัญแก้ว” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้วขวัญสมรสกับท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (เดิม หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) มีบุตร-ธิดา 3 คน ดังนี้

 • รัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา สมรสกับพลเอก หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล (อดีตรองสมุหราชองครักษ์)
 • รัตนาวุธ วัชโรทัย (ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ)
 • วัชรกิติ วัชโรทัย (ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ, อดีตกรรมการบริษัทปตท.)

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • เริ่มรับราชการที่สำนักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่มหาดเล็กและนายเวรห้องพระบรรทม เป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตามเสด็จฯ ไปถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตามจังหวัดต่าง ๆ และต่างประเทศเกือบทั่วโลก เป็นผู้จัดทำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉาย
 • พ.ศ. 2505 เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองมหาดเล็ก ผู้จัดการโรงโคนมสวนจิตรลดา ผู้กำกับราชการส่วนสวนพระราชวังดุสิต และเป็นผู้จัดการกองทุนสวัสดิการในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2509 รับพระมหากรุณาพระราชทานให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร
 • พ.ศ. 2515 หลังจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ตรวจตราและควบคุมการบริหารงานในกองคลังเพิ่มเติมจากหน้าที่เดิม
 • พ.ศ. 2521 เลื่อนเป็นรองเลขาธิการพระราชวัง คนที่ 2
 • พ.ศ. 2530 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นอกจากนี้ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการพระคลังข้างที่ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2530
 • นอกจากงานในสำนักพระราชวังแล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ให้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์อีกด้วย

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

แก้วขวัญเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด โดยได้มีการผ่าตัดและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความที่อายุมากจึงได้เกิดอาการสำลัก ติดเชื้อเป็นครั้งคราว ทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 10.02 น. ของวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 สิริอายุ 88 ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับเกียรติยศ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด อีกทั้งพระราชทานพวงมาลาหลวง, พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พวงมาลาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาประทานของพระบรมวงศานุวงศ์ วางที่หน้าโกศศพ โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 คืน

ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18.19 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แก้วขวัญ วัชโรทัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[2] ดังนี้

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. มติชนออนไลน์. ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ แก้วขวัญ วัชโรทัย, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 2. ราชกิจจานุเบกษา ข่าวในพระราชสำนัก เล่ม 137 ตอนที่ 26 ข หน้า 1 25 กันยายน พ.ศ. 2563
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม 113 ตอน 7 ข 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 หน้า 1
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙) ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 213 3 ธันวาคม 2529 หน้า 1
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม 98 ตอนที่ 209 17 ธันวาคม 2524 หน้า 40
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๘ เล่ม 122 ตอน 22 ข 3 ธันวาคม 2548 หน้า 2
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า 34 เล่ม 161 ตอนที่ 161 30 ตุลาคม 2515
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ เล่ม 93 ตอน 24 7 กุมภาพันธ์ 2519 หน้า 1487
 9. ราชกิจจานุเบกษา,รายพระนามและรายนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2530 เล่ม 104 ตอนที่ 246 18 พฤศจิกายน 2530 หน้า 8194
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิ ฉบับพิเศษ เล่ม 82 ตอนที่ 65 13 สิงหาคม 2508 หน้า 7
ก่อนหน้า แก้วขวัญ วัชโรทัย ถัดไป
พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์    
เลขาธิการพระราชวัง
(28 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 - 15 กันยายน พ.ศ. 2559)
  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา