สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระมเหสีในรัชกาลที่ 10

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม: สุทิดา ติดใจ; พระราชสมภพ: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521)[3] เป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[4]

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpg
พระบรมราชินี
ดำรงตำแหน่ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระราชินี
ดำรงตำแหน่ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
พระราชสวามีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
ราชวงศ์มหิดล (ผ่านการสมรส)
(ราชวงศ์จักรี)
พระราชบิดาคำ ติดใจ[1]
พระราชมารดาจั่งเฮียง ติดใจ[2]
พระราชสมภพ3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (42 ปี)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
สุทิดา ติดใจ
ศาสนาพุทธเถรวาท
ลายพระอภิไธย

เดิมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[5] ต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)[6] นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์[7]

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[8]พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต[9] จึงทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์[10] ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี[4]

สมเด็จพระบรมราชินีแห่ง
ราชวงศ์จักรี
Emblem of the House of Chakri.svgสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
Emblem of the House of Chakri.svgสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
Queen Debsirindra.jpgสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
Queen Saovabha Phongsri.jpgสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
HM Queen Indrasakdi Sachi.jpgสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
Queen Rambhai Barni of Siam.jpgสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
Aankomst Koning Bhumibol en Koningin Sirikit te Den Haag, koningin Sirikit, Bestanddeelnr 911-6994.jpgสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpgสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521[11][12]ณ ตำบลบ้านพรุ [13]อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นธิดาของคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543[14][15] ต่อมาทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551[16]

การรับราชการ

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล[17] และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้ตามเสด็จในพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพระที่นั่งอัมพรสถาน[18] และปรากฏตัวอีกครั้งในวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในปีเดียวกัน แต่ในเนื้อข่าวมิได้ระบุชื่อ[19][20]

ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทางกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังได้เผยแพร่รายงานการเสด็จพระราชดำเนินที่พระองค์ได้ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปทอดพระเนตรพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนามสกุลของท่านผู้หญิงนั้นได้มีการเพิ่มเติมเป็น วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา[21] ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหมายกำหนดการที่ระบุว่าท่านผู้หญิงได้ใช้ชื่อสกุลดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน[22]

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[23]

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวต่อเนื่องถึง 48 นาที ได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง[24][25] ในฐานะผู้บังคับการกองผสม[26]

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา[27]

และยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)[6] ทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์[7][28]

สมเด็จพระราชินี

 
ป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประดับพร้องธงประจำพระองค์ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต[9] โดยในวันเดียวกันนั้น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์[10] ภายหลังที่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย[8]

ต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี[4]

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้

 1. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 2. กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 3. กองศิลปาชีพ
 4. สถาบันสิริกิติ์
 5. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 6. นางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป[29]

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรกภายหลังการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี[30]ในงานดังกล่าว ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[31]

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก[32]และองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี[33]

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร[34]

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[35]

การรับราชการ

 • พ.ศ. 2553 ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[36]
 • พ.ศ. 2555 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[37]
 • พ.ศ. 2555 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[38]
 • ก่อน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) และผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[39]
 • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)[40]
 • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)[41]
 • 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)[42]
 • 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวร[43]
 • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)[44]
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)[45]
 • 14 เมษายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่ง ราชองครักษ์เวร[46]
 • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.๙)[47]
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)[6]

ประสบการณ์ทางทหาร

ด้านการทหาร

[48]

 • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียน และศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2556 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91
 • พ.ศ. 2557 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 59
 • 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
 • 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน ที่สัตหีบ ซึ่งโรงเรียนทหารนาวิกโยธินไม่เคยมีการฝึกมาก่อน เพราะปกติแล้วจะทำการฝึกกระโดดในเวลากลางวันเท่านั้น พระองค์จึงทรงเป็นนายทหาร และนายทหารหญิงพระองค์แรก ที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้[49]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม

ด้านการบิน

[50]

 • 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41
 • 16 มกราคม พ.ศ. 2554 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยาน ปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ Cessna T 41
 • 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ CT-4E และ PC-9
 • เสด็จฯ ไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาต โดย สำนักงานการบินพลเรือน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้ ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL(A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory)
 • ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

พระเกียรติยศ

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
 
ธงประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท [51]
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้าขอรับ/เพคะ
ลำดับโปเจียม3

พระอิสริยยศ

 • สุทิดา ติดใจ (3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 – ไม่ทราบ)
 • สุทิดา วชิราลงกรณ์ (ก่อน 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554[52] – ก่อน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
 • สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา (ก่อน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559[22][53] – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
 • ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา (13 ตุลาคม พ.ศ. 2560[27] – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 • สมเด็จพระราชินีสุทิดา (1 พฤษภาคม[10] – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 • สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[4] – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคเหล่านี้ประกอบด้วย

 • พานพระศรี (พานใส่หมากพลู) ทองคำลงยา
 • กาน้ำทองคำลงยา
 • ขันน้ำพระสุธารสเย็น พร้อมจอกลอยทองคำลงยา
 • หีบพระศรีทองคำลงยา พร้อมพานรอง
 • พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) ทองคำลงยา
 • ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยา พร้อมคลุมปัก
 • พระฉาย (กระจกส่องหน้า) ทองคำลงยา
 • พานเครื่องพระสำอาง พร้อมพระสางวงเดือน พระสางเสนียด และพระกรัณฑ์ทองคำลงยา สำหรับบรรจุเครื่องพระสำอาง
 • ราวพระภูษาซับพระพักตร์ทองคำลงยารูปพญานาค พร้อมผ้าซับพระพักตร์จีบริ้วพาดที่ราว 2 ผืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระยศทหาร

พลเอก (พิเศษ) หญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รับใช้กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2553 –ปัจจุบัน
ชั้นยศ  พลเอก
 • 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ร้อยตรีหญิง[59]
 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ร้อยโทหญิง[52]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ร้อยเอกหญิง[60]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 พันตรีหญิง[61]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2555 พันโทหญิง[62]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 พันเอกหญิง[63]
 • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พลตรีหญิง[64]
 • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พลโทหญิง[53]
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พลเอกหญิง[65]

พระเกียรติคุณ

ปริญญากิตติมศักดิ์

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(วิชาเอกธุรกิจการบิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

17. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

18. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

19. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างอิง

 1. "เมืองบ้านเกิด "พระราชินีสุทิดาฯ" ต.บ้านพรุ ใจกลางหาดใหญ่". สืบค้นเมื่อ 10 February 2020.
 2. "พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า-R" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 135 (1 ข): 1. 4 January 2018.
 3. "Thailand's New Queen: Flight Attendant to Bodyguard to Royalty". New York Times. สืบค้นเมื่อ 2 May 2019.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "พระบรมราชโองการ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (14 ข): 2. 4 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี" (PDF). Ratchakitcha.soc.go.th. Ratchakitcha [Royal Thai Government Gazette]. สืบค้นเมื่อ 1 May 2019.
 6. 6.0 6.1 6.2 "พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 309 ง): 1. 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560. Check date values in: |date= (help)
 7. 7.0 7.1 "โปรดเกล้า'พล.ต.หญิงสุทิดา' ราชองครักษ์เวรต่ออีกวาระ". เดลินิวส์. 26 ตุลาคม 2558. Check date values in: |date= (help)
 8. 8.0 8.1 ""ราชาภิเษกสมรส" ร. 10 และสมเด็จพระราชินีสุทิดา". ประชาชาติธุรกิจ. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. 9.0 9.1 9.2 ""ในหลวง" ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สถาปนาสมเด็จพระราชินี". ไทยรัฐ. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. 10.0 10.1 10.2 "ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี)
 12. "พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา". ไทยรัฐ. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี". Royal World Thailand - รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย. 3 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. 50 ปี “ABAC” สู่การเป็น “World Class University”
 15. Suthida Tidjai (2000). A report on a proposed advertising research and campaign of Yakult. Assumption University
 16. "พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินี ทรงงานแห่งกองทัพไทย". สปริงนิวส์. 2 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. "สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ พิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล". เดลินิวส์. 7 ธันวาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. "สมเด็จพระบรมฯเสด็จแทนพระองค์ประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ในเทศกาลตรุษจีน". ไทยรัฐออนไลน์. 23 กุมภาพันธ์ 2559. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 19. "สมเด็จพระบรมฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 390,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรฯ". เนชั่น. 29 เมษายน 2559. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. "'พระองค์ที' ทรงปล่อยปลา เนื่องในวันประสูติ". เดลินิวส์. 29 เมษายน 2559. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. "รายงานการเสด็จพระราชดำเนิน กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง" (PDF). สำนักพระราชวัง: 1. 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help) (ลิงก์ถูกนำออก)
 22. 22.0 22.1 "วาระผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี" (PDF). สำนักงานจังหวัดปทุมธานี: 1. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 23. "กำหนดการ "พระบรมฯ" ไปในการเชิญพระบรมศพ". มติชน. 14 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 24. "พระคู่ขวัญคู่พระบารมี". ไทยรัฐ. 5 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 25. "พระปรีชาสามารถด้านการทหาร ของ "สมเด็จพระราชินีสุทิดา"". mgronline. 3 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 26. "ราชวัลลภเริงระบำ 11 พ.ย. 59". ยูทูบ. 5 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 27. 27.0 27.1 27.2 "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (51ข): 1. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560. Check date values in: |date= (help)
 28. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 117 ง): 12. 27 เมษายน พ.ศ. 2560. Check date values in: |date= (help)
 29. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (153 ง): 1. 14 มิถุนายน 2562. Check date values in: |date= (help)
 30. "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรก". Hello Magazine. 2 สิงหาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 31. "สมเด็จพระราชินี ทรงตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน 'พระพันปีหลวง'". Workpoint. 1 สิงหาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 32. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (215 ง): 1–3. 29 สิงหาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 33. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (215 ง): 4–6. 29 สิงหาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 34. "ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชินี เสด็จฯ แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน". คมชัดลึก. 25 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 35. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ (ชุดใหม่)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (276 ง): 1–3. 11 พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 36. "วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี". คมชัดลึก. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 37. "พระราชประวัติ 'สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี' ด้านหลักสูตรการทหาร-ราชการ-การบิน". กรุงเทพธุรกิจ. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 38. "พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ด้านการทรงงานทางราชการ". สนุกดอตคอม. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 39. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (15 ข): 1. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 40. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (พิเศษ 155 ง): 1. 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 41. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (พิเศษ 177 ง): 1. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 42. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 132 ง): 1. 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |date= (help)
 43. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (พิเศษ 166 ง): 1. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558. Check date values in: |date= (help)
 44. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (พิเศษ 191 ง): 1. 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 45. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (พิเศษ 287 ง): 1. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 46. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 117 ง): 12–13. 27 เมษายน พ.ศ. 2560. Check date values in: |date= (help)
 47. "พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 156 ง): 1. 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560. Check date values in: |date= (help)
 48. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์,พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่น ๆ
 49. โพสต์ทูเดย์,พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 50. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์,พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการบิน
 51. "ประกาศ เรื่อง การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (17ข): 1. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 52. 52.0 52.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (15ข): 32. 27 เมษายน พ.ศ. 2555. Check date values in: |date= (help)
 53. 53.0 53.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทหารยศทหารชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา: 1. 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 54. 54.0 54.1 "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (39ข): 2. 11 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |date= (help)
 55. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (15ข): 1. 11 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |date= (help)
 56. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (22ข): 1. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |date= (help)
 57. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (15ข): 1. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |date= (help)
 58. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (39ข): 2. 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 59. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (3ข): 40. 25 มกราคม พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 60. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (15ข): 28. 27 เมษายน พ.ศ. 2555. Check date values in: |date= (help)
 61. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (27ข): 35. 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555. Check date values in: |date= (help)
 62. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (3ข): 25. 25 มกราคม พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 63. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (14ข): 15. 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 64. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (27ก): 1. 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. Check date values in: |date= (help)
 65. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทหารยศทหารชั้นนายพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (44ข): 1. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |date= (help)
 66. "สมเด็จพระบรมราชินีทรงเปิดงานฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ". thebangkokinsight. 7 ธันวาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 67. "พระราชินีทรงรับทูลเกล้าฯถวายปริญญาฯม.อัสสัมชัญ". เดลินิวส์. 7 ธันวาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 68. "ม.ราชภัฎทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดครุย และปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี". 15 ตุลาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถัดไป
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย
(1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
  ​ยังอยู่ในพระอิสริยยศ
ก่อตั้งครั้งแรก    
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
(1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง