เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์เยอรมนี สถาปนาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2494 โดยประธานาธิบดีเยอรมนีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ข้าราชการ, ประชาชน, ทหาร, และชาวต่างชาติ

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
German order merit with special sash.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชั้นพิเศษ
ประเภทชั้นสายสร้อย (สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีและประมุขรัฐต่างประเทศ)
ประถมาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา6แฉก)
ทุติยาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา4แฉก)
ตติยาภรณ์ (ดวงตราห้อยแพรแถบสวมคอ)
จตุรถาภรณ์ (ดวงตรา)
เบญจมาภรณ์ (ดวงตรา)
วันสถาปนา7 กันยายน ค.ศ. 1951
ประเทศ เยอรมนี
ผู้สถาปนารัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประธานประธานาธิบดี
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมา[[]]

ประวัติแก้ไข

ลำดับชั้นแก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้:[1]

 • Großkreuz
  • ชั้นสายสร้อย (Sonderstufe des Großkreuzes); มีลำดับเกียรติสูงที่สุด
  • ชั้นสายสร้อย (Großkreuz in besonderer Ausführung); มีลำดับเกียรติเท่ากับชั้นประถมาภรณ์, ประดับช่อรอเรล
  • ชั้นประถมาภรณ์ (Großkreuz)
 • Großes Verdienstkreuz
  • ชั้นทุติยาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband)
  • ชั้นตติยาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz mit Stern)
  • ชั้นจตุรถาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz)
 • Verdienstkreuz
  • ชั้นเบญจมาภรณ์ (Verdienstkreuz 1. Klasse)
  • กางเขน (Verdienstkreuz am Bande)
 • Verdienstmedaille
  • เหรียญ (Verdienstmedaille)

เครื่องหมายแก้ไข

ชั้นของจตุรถาภรณ์, เบญจมาภรณ์, เหรียญ มีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นชั้นสายสะพายมีขนาดที่แตกต่างของผู้ชาย และ ผู้หญิง (รวมถึงดาราอิสริยาภรณ์):

ดวงตรา ลักษณะเป็นกางเขนสีทองลงยาสีแดงมีเครื่องหมายอินทรีเยอรมันสีดำที่กลางจุดตัดของกางเขน.

ดารา มีลักษณะแตกต่างตามลำดับเกียรติของอิสริยาภรณ์.

 • 8 แฉก: ชั้นสายสร้อย
 • 6 แฉก: ชั้นประถมาภรณ์ (และ ชนิดพิเศษ รองรับด้วยช่อโอ๊กภายใต้มงกุฎรอบกางเขน)
 • 4 แฉก: ชั้นทุติยาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา)
 • สี่เหลี่ยมจตุรัส : Grand Komtur (ชั้นตติยาภรณ์). (ดารา)

แถบแพร แพรแถบสีแดงขอบทอง-ดำ-ทอง ตามสีของธงชาติเยอรมนี.

แถบเครื่องอิสริยาภรณ์แก้ไข

แถบรัฐอิสริยาภรณ์
 Grand Cross Special Class  Grand Cross 1st Class (special design)  Grand Cross 1st Class  Grand Cross 2nd Class  Grand Officer's Cross  Commander's Cross  Officer's Cross  Knight's Cross  Merit Medal

อ้างอิงแก้ไข