เครื่องอิสริยาภรณ์เกียรติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครื่องอิสริยาภรณ์เกียรติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมัน: Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์เพียงชุดเดียวของรัฐบาลสหพันธ์ ซึ่งมอบให้แก่บุคคลภาคการเมือง, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, วิชาการ และผู้มีคุณงามความดีพิเศษ

เครื่องอิสริยาภรณ์เกียรติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันสถาปนา7 กันยายน 1951
ประเทศ เยอรมนี
ผู้สถาปนารัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประธานประธานาธิบดี
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาไม่มี

เครื่องอิสริยาภรณ์ชุดนี้ได้รับการสถาปนาเมื่อ 7 กันยายน 1951 โดยประธานาธิบดีเทโอดอร์ ฮ็อยส์ ปัจจุบันมีการมอบให้กว่า 260,000 คนทั้งชาวเยอรมันและชาวต่างชาติ

ลำดับชั้น

แก้
 
กางเขนมหาเกียรติคุณพร้อมดาราและสายสะพาย (ชั้นทวีติยาภรณ์)

เครื่องอิสริยาภรณ์เกียรติคุณแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้:[1]

 • ชั้นมหากางเขน
  •   มหากางเขนวิเศษ
   (Sonderstufe des Großkreuzes; ชั้นมหาปรมาภรณ์)
  •   มหากางเขนสำรับพิเศษ
   (Großkreuz in besonderer Ausführung; ชั้นประถมาภรณ์ประดับช่อไม้ พร้อมสายสะพาย)
  •   มหากางเขน
   (Großkreuz; ชั้นประถมาภรณ์พร้อมสายสะพาย)
 • ชั้นกางเขนมหาเกียรติคุณ
  •   กางเขนมหาเกียรติคุณพร้อมดาราและสายสะพาย
   (Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband; ชั้นทวีติยาภรณ์)
  •   กางเขนมหาเกียรติคุณพร้อมดารา
   (Großes Verdienstkreuz mit Stern; ชั้นตริตาภรณ์)
  •   มหากางเขนเกียรติคุณ
   (Großes Verdienstkreuz; ชั้นจัตุรถาภรณ์)
 • ชั้นกางเขนเกียรติคุณ
  •   กางเขนเกียรติคุณชั้นหนึ่ง
   (Verdienstkreuz I. Klasse; ชั้นเบญจมาภรณ์)
  •   กางเขนเกียรติคุณติดเข็มตรา
   (Verdienstkreuz am Bande)
 • ชั้นเหรียญ
  •   เหรียญกางเขนเกียรติคุณ
   (Verdienstmedaille)

เครื่องหมาย

แก้

ดวงตรา ลักษณะเป็นกางเขนสีทองลงยาสีแดงมีเครื่องหมายอินทรีดำเยอรมันที่กลางจุดตัดของกางเขน

ดารา มีลักษณะแตกต่างตามลำดับเกียรติของอิสริยาภรณ์.

 • 8 แฉก : มหากางเขนวิเศษ
 • 6 แฉก : มหากางเขนสำรับพิเศษ, มหากางเขน
 • 4 แฉก : กางเขนมหาเกียรติคุณ พร้อมสายสะพายและดารา
 • สี่เหลี่ยมจตุรัส : กางเขนมหาเกียรติคุณพร้อมดารา

อ้างอิง

แก้