เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์เยอรมนี สถาปนาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2494 โดยประธานาธิบดีเยอรมนีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ข้าราชการ, ประชาชน, ทหาร และชาวต่างชาติ

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชั้นพิเศษ
ประเภทชั้นสายสร้อย (สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีและประมุขรัฐต่างประเทศ)
ประถมาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา6แฉก)
ทุติยาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา4แฉก)
ตติยาภรณ์ (ดวงตราห้อยแพรแถบสวมคอ)
จตุรถาภรณ์ (ดวงตรา)
เบญจมาภรณ์ (ดวงตรา)
วันสถาปนา7 กันยายน ค.ศ. 1951
ประเทศ เยอรมนี
ผู้สถาปนารัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประธานประธานาธิบดี
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมา[[]]

ประวัติ แก้

ลำดับชั้น แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้:[1]

 • Großkreuz
  • ประถมาภรณ์ชั้นพิเศษ (Sonderstufe des Großkreuzes) มีลำดับเกียรติสูงที่สุด
  • ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1 (แบบพิเศษ) (Großkreuz in besonderer Ausführung) มีลำดับเกียรติเท่ากับชั้นประถมาภรณ์ชั้นพิเศษ, ประดับช่อรอเรล
  • ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1 (Großkreuz)
 • Großes Verdienstkreuz
  • ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 2 (Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband)
  • ทวีติยาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz mit Stern)
  • ตริตาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz)
 • Verdienstkreuz
  • จัตุรถาภรณ์ (Verdienstkreuz 1. Klasse)
  • เบญจมาภรณ์ (Verdienstkreuz am Bande)
 • Verdienstmedaille
  • เหรียญ (Verdienstmedaille)

เครื่องหมาย แก้

ชั้นของจตุรถาภรณ์, เบญจมาภรณ์, เหรียญ มีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นชั้นสายสะพายมีขนาดที่แตกต่างของผู้ชาย และ ผู้หญิง (รวมถึงดาราอิสริยาภรณ์):

ดวงตรา ลักษณะเป็นกางเขนสีทองลงยาสีแดงมีเครื่องหมายอินทรีเยอรมันสีดำที่กลางจุดตัดของกางเขน.

ดารา มีลักษณะแตกต่างตามลำดับเกียรติของอิสริยาภรณ์.

 • 8 แฉก : ประถมาภรณ์ชั้นพิเศษ
 • 6 แฉก : ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1(แบบพิเศษ), ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1 (และ ชนิดพิเศษ รองรับด้วยช่อโอ๊กภายใต้มงกุฎรอบกางเขน)
 • 4 แฉก : ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 2 (สายสะพาย+ดารา)
 • สี่เหลี่ยมจตุรัส : ทวีติยาภรณ์ Grand Komtur (ดารา)

แถบแพร แพรแถบสีแดงขอบทอง-ดำ-ทอง ตามสีของธงชาติเยอรมนี

แพรแถบย่อเครื่องอิสริยาภรณ์ แก้

แพรแถบย่อ
 ประถมาภรณ์ชั้นพิเศษ  ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1 (แบบพิเศษ)  ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 1  ประถมาภรณ์ ชั้นที่ 2  ทวีติยาภรณ์  ตริตาภรณ์  จัตุรถาภรณ์  เบญจมาภรณ์  เหรียญ

อ้างอิง แก้