หลวงอาสาสำแดง (แตง)

หลวงอาสาสำแดง (แตง) (พ.ศ. 2320 - พ.ศ. 2395) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2320 เป็นบุตรพระยาจินดารังสรรค์ (แก้วแขก) ในตระกูลขุนนางสมัยอยุธยา ท่านได้แต่งงานกับท้าวสุจริตธำรง (นาค) มีบุตรธิดารวม 9 คน (ธิดาคนที่ 1 และ 2 ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยเยาว์) ได้แก่

หลวงอาสาสำแดง
(แตง สุจริตกุล)
แตง สุจริตกุล.jpg
เกิดพ.ศ. 2320
เสียชีวิตพ.ศ. 2395
คู่สมรสท้าวสุจริตธำรง (นาค)
บุตรเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
ท้าววนิดาพิจาริณี (เหม สุจริตกุล)
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล)
นายรองพันธ์ (หล่อ สุจริตกุล)
• ปุก สุจริตกุล
• เหมือน สุจริตกุล
ตรานาคพันแตง ประจำราชินิกูลสุจริตกุล

นอกจากนี้ยังมีธิดากับภรรยาอื่นที่ปรากฏนามคนหนึ่งชื่อสุดหรือรู้จักในนามขรัวนายสุด

หลวงอาสาสำแดง (แตง) ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2395 รวมอายุได้ 75 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  • เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. ISBN 974-9687-35-3