เปิดเมนูหลัก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน
(Orden del Mérito Civil)
Collar of the Spanish Order of the Civil Merit.svg
ประเทศ  สเปน
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา ค.ศ. 1926
ผู้สถาปนา พระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 แห่งสเปน
ประธาน องค์อธิปัตย์แห่งราชอาณาจักรสเปน
ประเภท สายสะพาย ดารา ดวงตรา
สถานะ ยังพระราชทาน
ผู้สมควรได้รับ ชาวสเปนและชาวต่างประเทศ
มอบเพื่อ บำเหน็จความชอบฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติราชการรับใช้ชาติ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษของชาวสเปนและพลเมืองชาวต่างชาติเพื่อผลประโยชน์แห่งสเปน
สถิติการมอบ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซาเบลผู้เป็นคาทอลิก (ออร์เดน เด อีซาเบล ลา กาตอลิกา)
รองมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัลฟองโซที่ 10 ผู้ชาญฉลาด (ออร์เดน เด อัลฟองโซ เดซีโม เอล ซาบิโอ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน (สเปน: Orden del Mérito Civil ออร์เดน เดล เมรีโต ซีวิล) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรสเปนที่สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 แห่งสเปน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติราชการรับใช้ชาติ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษของชาวสเปนและพลเมืองชาวต่างชาติเพื่อผลประโยชน์แห่งสเปน[1]

ลำดับชั้นแก้ไข

แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้เป็นแถบสีน้ำเงิน กลางแพรแถบมีแถบริ้วสีขาวขนาดเล็ก ยกเว้นแพรแถบชั้นสายสร้อย ใช้แพรแถบสีน้ำเงิน มีแถบริ้วสีขาวขนาดเล็กอยู่ที่ริมทั้งสองด้าน[2]

การแบ่งลำดับชั้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น ดังนี้[3]

  • ชั้นสายสร้อย (Collar) - สายสร้อยดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ชั้นมหากางเขน (Gran Cruz) - สายสะพายและดารา (ดาราทอง)
  • ชั้นนายทัพ (Encomienda de Número) - ดารา (ดาราเงิน)
  • ชั้นนายกอง (Encomienda) - ดวงตราสีทองห้อยแพรแถบสำหรับสวมคอ
  • ชั้นเจ้าพนักงาน (Cruz de Oficial) - ดวงตราสีทองห้อยแพรแถบสำหรับติดอกเสื้อ
  • ชั้นอัศวิน (Cruz) - ดวงตราสีเงินห้อยแพรแถบสำหรับติดอกเสื้อ
  • ชั้นกางเขนเงิน (Cruz de Plata) - กางเขนสีเงินห้อยแพรแถบสำหรับติดอกเสื้อ
ลำดับชั้น
       
สายสร้อย ดาราประกอบชั้นสายสร้อย ดาราชั้นมหากางเขน ดาราชั้นนายทัพ
       
ชั้นนายกอง ชั้นเจ้าพนักงาน ชั้นอัศวิน ชั้นกางเขนเงิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. "Real D ecreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil" (in Spanish). สืบค้นเมื่อ 21 September 2013.
  2. "Condecoraciones: Las órdenes dependientes del Ministerio", Order rules and brief history from the Foreign Ministry of Spain, p . 58-59
  3. Publication by Spanish Ministry of Foreign Affairs, pages 58-68