เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลี

เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลี (อิตาลี: Ordine al merito della Repubblica Italiana, อังกฤษ: Order of Merit of the Italian Republic) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ประเทศอิตาลี สถาปนาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2494 โดย Luigi Einaudi

เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลี
ประเภทอิสริยาภรณ์ห้าชั้น
วันสถาปนา (1951-03-03) 3 มีนาคม ค.ศ. 1951 (73 ปี)
ประเทศ อิตาลี
ผู้สมควรได้รับข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ประชาชนชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ
สถานะยังมอบให้อยู่
ผู้สถาปนาLuigi Einaudi
ประธานประธานาธิบดีอิตาลี
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์ทหารแห่งอิตาลี

ประธานาธิบดีอิตาลีเป็นประธานเครื่องอิสริยาภรณ์และเป็นผู้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ประชาชนชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ

ลำดับชั้น

แก้
แพรแถบย่อแบบเก่า
(1951-2001)
แพรแถบย่อแบบปัจจุบัน
(2001-ปัจจุบัน)
ลำดับชั้น ชื่อเต็ม(ภาษาอิตาลี) จำนวนผู้ที่ได้รับ
 
 
ชั้นสูงสุด Cavaliere di Gran Croce Decorato di Gran Cordone Ordine al Merito della Repubblica Italiana
 
 
ชั้นที่ 1 / ประถมาภรณ์ Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana 8,814
 
 
ชั้นที่ 2 / ทวีติยาภรณ์ Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana 24,170
 
 
ชั้นที่ 3 / ตริตาภรณ์ Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana 45,843
 
 
ชั้นที่ 4 / จัตุรถาภรณ์ Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana 29,765
 
 
ชั้นที่ 5 / เบญจมาภรณ์ Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana 127,654

การประดับ

แก้
 
การประดับเครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในแต่ละระดับ