เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร (อังกฤษ: Order of the Dannebrog; เดนมาร์ก: Dannebrogordenen) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดนมาร์ก สถาปนาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2214

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร

พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์กเป็นผู้พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศ

แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แถบอิสริยาภรณ์
 Grand Commander  Grand Cross with Diamonds  Grand Cross  Commander1st Class  Commander  Knight 1st Class  Knight  Cross of Honour