เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร (อังกฤษ: Order of the Dannebrog; เดนมาร์ก: Dannebrogordenen) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดนมาร์ก สถาปนาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2214

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร
ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์หกชั้น
วันสถาปนา12 ตุลาคม พ.ศ. 2214
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก
จำนวนสำรับไม่จำกัด
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศ
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
ประธานสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก

พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์กเป็นผู้พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศ

ลำดับศักดิ์ แก้

แพรแถบย่อ แก้

  •   มหาปรมาภรณ์ (Grand Commander)
  •   ประถมาภรณ์ (Grand Cross)
  •   ทวีติยาภรณ์ (Commander 1st Class)
  •   ตริตาภรณ์ (Commander)
  •   จัตุรถาภรณ์ (Knight 1st Class)
  •   เบญจมาภรณ์ (Knight)

การประดับ แก้

 
การประดับของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามลำศักดิ์ต่ำ-สูง