พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2189 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก และ โซฟี อเมลีแห่งบรุนชวิก-ลือเนอบวร์ค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2213 ต่อจากพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก ทรงอภิเษกสมรสกับ ชาร์ลอตต์ อมาลีแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2210 มีพระราชโอรสและธิดารวม 5 พระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2242 ครองราชย์ได้ 29 ปี 319 วัน พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก จึงขึ้นครองราชย์ต่อไป

พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
Christian V of Denmark.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ โอลเดนบวร์ก
ครองราชย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2213 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2242
รัชกาล 29 ปี 319 วัน
รัชกาลก่อน พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 15 เมษายน พ.ศ. 2189
สวรรคต 25 สิงหาคม พ.ศ. 2242
พระราชบิดา พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดา โซฟี อเมลีแห่งบรุนชวิก-ลือเนอบวร์ค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
พระอัครมเหสี ชาร์ลอตต์ อมาลีแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
พระราชบุตร พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก (2218-2238)
เจ้าหญิงโซเฟีย เฮดวิกแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายชาลส์แห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายวิลเลียมแห่งเดนมาร์ก

ดูเพิ่มแก้ไข