พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก (15 เมษายน ค.ศ. 1646 - 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699) เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก และ โซฟี อเมลีแห่งบรุนชวิก-ลือเนอบวร์ค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 ต่อจากพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก ทรงอภิเษกสมรสกับ ชาร์ลอตต์ อมาลีแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1667 มีพระราชโอรสและธิดารวม 5 พระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699 ครองราชย์ได้ 29 ปี 319 วัน พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก จึงขึ้นครองราชย์ต่อไป

พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
พระบรมสาทิศลักษณ์ ค.ศ. 1685
พระองค์ใช้พระหัตถ์ค้ำพระคทาจอมพล สื่อถึงทรงเป็นองค์สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยแท้จริง
พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
ครองราชย์9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 - 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699
ราชาภิเษก7 มิถุนายน ค.ศ. 1671
ปราสาทเฟรเดอริกส์บอร์ก
ก่อนหน้าพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3
ถัดไปพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4
พระราชสมภพ15 เมษายน ค.ศ. 1646
สวรรคต25 สิงหาคม ค.ศ. 1699 (53 พรรษา)
คู่อภิเษกชาร์ลอตต์ อมาลีแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
พระราชบุตรพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก (1675-1695)
เจ้าหญิงโซเฟีย เฮดวิกแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายชาลส์แห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายวิลเลียมแห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก
พระราชบิดาพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาโซฟี อมาเลียแห่งเบราน์ชไวค์-คาเลินบวร์ค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 5
ตราประจำพระอิสริยยศ
ตราประจำพระองค์
การทูลHans Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

ดูเพิ่ม แก้


ก่อนหน้า พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก ถัดไป
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก
(9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 - 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699)
  พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์
(9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 - 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699)
  พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4