เครื่องอิสริยาภรณ์

(เปลี่ยนทางจาก เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศของฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และจากนั้นได้แพร่หลายไปยังประเทศที่มีราชวงศ์

เครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องอิสริยาภรณ์

ทวีปเอเชียแก้ไข

อาเซียนแก้ไข

กัมพูชาแก้ไข

พม่าแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เครื่องอิสริยาภรณ์พม่า

ลาวแก้ไข

บรูไนแก้ไข

มาเลเซียแก้ไข

มาเลเซียแก้ไข

เวียดนามแก้ไข

ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี

เอเซียตะวันออกแก้ไข

เกาหลีแก้ไข

จีนแก้ไข

ญี่ปุ่นแก้ไข

เอเซียใต้แก้ไข

เอเซียตะวันตกแก้ไข

ทวีปยุโรปแก้ไข

สแกนดิเนเวียแก้ไข

เดนมาร์กแก้ไข

นอร์เวย์แก้ไข

ฟินแลนด์แก้ไข

สวีเดนแก้ไข

ยุโรปตะวันออกแก้ไข

โปแลนด์แก้ไข

รัสเซีย-สหภาพโซเวียตแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสหราชอาณาจักร เริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2460 โดยพระเจ้าจอร์จที่ 5 ซึ่งเครื่องราชย์นี้แบ่งเป็น 5 ระดับชั้น ได้แก่

ยุโรปตะวันตกแก้ไข

ฝรั่งเศสแก้ไข

เยอรมนีแก้ไข

ออสเตรีย-ฮังการีแก้ไข

ยุโรปใต้แก้ไข

เซอร์เบีย-ยูโกสลาเวียแก้ไข

อิตาลีแก้ไข

แอลเบเนียแก้ไข

ทวีปอเมริกาแก้ไข

โซนอเมริกาเหนือแก้ไข

โซนอเมริกาใต้แก้ไข

โคลอมเบียแก้ไข

บราซิลแก้ไข

ปารากวัยแก้ไข

เวเนซุเอลาแก้ไข

อุรุกวัยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข