เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์ฮับบรูกส์ โดยแยกเป็นสองสายในปัจจุบัน ได้แก่ สายราชอาณาจักรสเปน และ สายราชวงศ์ฮับบรูกส์ ถือได้ว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (ถ้าไม่นับเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์) สถาปนาโดยฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งเบอร์กันดี (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ฝรั่งเศส) เมื่อปีค.ศ. 1430 เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองความมั่งคั่งในการค้าขายในดินแดนฟลานเดอร์จนถึงสวิตเซอแลนด์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ
อักษรย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ
ประเภทสายสร้อยคอ
วันสถาปนาค.ศ. 1430
ประเทศ สเปน  ออสเตรีย
ผู้สมควรได้รับประมุขหรือบุคคลตามแต่ทรงพระกรุณา
มอบเพื่อเพื่อสรรเสริญเชิดชูผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันควรค่าแก่การยกย่องและจดจำ สืบต่อไป
สถานะยังพระราชทาน
ผู้สถาปนาฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งเบอร์กันดี
ประธานพระมหากษัตริย์-พระราชินีแห่งชาวสเปน และ ประมุขแห่งราชวงศ์ฮับบรูกส์
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี (มีลำดับเกียรติสูงสุด)

ลักษณะของเครื่องราช แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ มี ลักษณะเป็นสายสร้อยคอ มีจี้เป็นรูปแกะทองคำ ร้อยอยู่กับสายสร้อย สายสร้อยนั้นมีทีมีลายเป็นรูปตัวบีอันหมายถึงแคว้นเบอร์กันดี และไม่มีการประดับเพชรพลอยใดๆเมื่อแรกสถาปนากำหนดอัตราของผู้ที่ได้รับไว้ 24 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 50 คนในปัจจุบัน และเฉพาะคาร์ทอลิกหรือประมุขต่างประเทศเท่านั้นที่จะสามารถรับได้

แพรแถบ แก้