วงดนตรีสุนทราภรณ์

วงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นวงดนตรีเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น เอื้อ สุนทรสนาน, มัณฑนา โมรากุล, รุจี อุทัยกร, สุปาณี พุกสมบุญ, เลิศ ประสมทรัพย์, ชวลี ช่วงวิทย์, วินัย จุลละบุษปะ, สุภาพ รัศมิทัต, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, จันทนา โอบายวาทย์, จุรี โอศิริ, วรนุช อารีย์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ, พูลศรี เจริญพงษ์, สมศักดิ์ เทพานนท์, รวงทอง ทองลั่นธม, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, อ้อย อัจฉรา, มาริษา อมาตยกุล, บุษยา รังสี, โสมอุษา, ช่อชบา ชลายลนาวิน, พันธ์พร วัฒนเรืองไร, ช่อฉัตร รัตนกมล, ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์, สุวณีย์ เนื่องนิยม, ยรรยงค์ เสลานนท์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรวณี โพธิเทศ, นพดฬ ชาวไร่เงิน, จินตนา สุวรรณศิลป์ เป็นต้น

วงดนตรีสุนทราภรณ์
ตราสัญลักษณ์ประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
ตราสัญลักษณ์ประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกิดประเทศไทย
แนวเพลงลูกกรุง, แจ๊ส
ช่วงปีพ.ศ. 2482 (84 ปี)​

ประวัติ แก้

การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยเอื้อ สุนทรสนาน กับเพื่อน ๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม เอื้อและเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึงเข้ามาประจำเป็น วงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ ที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดยนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่า วงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ (สุนทรสนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)

ทว่าในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการใช้ชื่อทั้งสองเปลี่ยนไป โดยวงสุนทราภรณ์ เป็นสิทธิมรดกตามกฎหมายของอติพร เสนะวงศ์ บุตรสาวของเอื้อกับอาภรณ์ (สกุลเดิม: กรรณสูต) ส่วนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีโฉมฉาย อรุณฉาน (นิตยา อรุณวงศ์) เป็นหัวหน้า

รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์ แก้

ยุคแรก แก้

 
วงดนตรีสุนทราภรณ์พร้อมนักร้องยุคแรกและยุคกลาง

ยุคกลาง แก้

ยุคดาวรุ่ง แก้

ยุคร่วมสมัย แก้

 
วงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคปัจจุบัน

นักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ แก้

นักร้องคลื่นลูกใหม่ฝ่ายชาย (ปัจจุบัน)

นักร้องคลื่นลูกใหม่ฝ่ายหญิง (ปัจจุบัน)

นักร้องคลื่นลูกใหม่ที่เคยร่วมงานกับวงดนตรีสุนทราภรณ์

ดูเพิ่ม แก้