เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญแห่งสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย

(The Royal Victorian Order)
Stervan de Koninklijke Orde van Victoria.jpg
อักษรย่อ GCVO
ประเทศ สหราชอาณาจักร
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา 21 เมษายน ค.ศ. 1896
ผู้สถาปนา สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร
ประธาน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
ประเภท Knight/Dame Grand Cross (GCVO)
Knight/Dame Commander (KCVO/DCVO)
Commander (CVO)
Lieutenant (LVO)
Member (MVO)
สถานะ อยู่ในสมัยพระราชทาน
ผู้สมควรได้รับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สหราชอาณาจักร
สถิติการมอบ
รายแรก François, Count Alziary de Malaussena
รายล่าสุด Kathrin Elizabeth Thomas
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์ไมเคิลและเซนต์จอร์จ
รองมา Distinguished Service Order

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน (อังกฤษ: The Royal Victorian Order ) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 6 ซึ่งสถาปนาโดย สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสหราชอาณาจักรและคนอื่น ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสมัยการพระราชทาน โดยประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีแกรนด์มาสเตอร์เครื่องราชอิสริยาภรณ์คือ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดนี้แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน
ลำดับ ชั้นอัศวินสูงสุด ชั้นอัศวิน ชั้นสร้อยแพร เหรียญแพร สมาชิก เหรียญ
(associated)
คำนำหน้าชื่อ เซอร์/เดมดาม เซอร์/เดมดาม
อักษรย่อ GCVO KCVO/DCVO CVO LVO MVO RVM
ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Stervan de Koninklijke Orde van Victoria.jpg SteR KCVO.jpg RVO-Star (CVO-LVO).jpg RVO-Star (CVO-LVO).jpg RVO-Star (MVO).jpg 80px
ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนมีองค์ประกอบคือ สายสะพาย ดารารัตน์เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สมาชิกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนในราชอาณาจักรไทย
พระนาม สถานะ ปีที่ได้รับ
ไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย 2539
ไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี 2539
ไทย สมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัครราชกุมารี 2539