เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญแห่งสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน (อังกฤษ: The Royal Victorian Order) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 6 ซึ่งสถาปนาโดย สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสหราชอาณาจักรและคนอื่น ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสมัยการพระราชทาน โดยประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คือ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เเห่งสหราชอาณาจักร โดยมีแกรนด์มาสเตอร์เครื่องราชอิสริยาภรณ์คือ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดนี้แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญแห่งสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย
อักษรย่อGCVO
ประเภทKnight/Dame Grand Cross (GCVO)
Knight/Dame Commander (KCVO/DCVO)
Commander (CVO)
Lieutenant (LVO)
Member (MVO)
วันสถาปนา21 เมษายน ค.ศ. 1896
ประเทศสหราชอาณาจักร
ผู้สมควรได้รับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สหราชอาณาจักร
สถานะอยู่ในสมัยพระราชทาน
ผู้สถาปนาสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร
ประธานสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
สถิติการมอบ
รายแรกFrançois, Count Alziary de Malaussena
รายล่าสุดKathrin Elizabeth Thomas
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญไมเคิลและจอร์จ
รองมาDistinguished Service Order
ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน
ลำดับ ชั้นอัศวินสูงสุด ชั้นอัศวิน ชั้นสร้อยแพร เหรียญแพร สมาชิก เหรียญ
(associated)
คำนำหน้าชื่อ เซอร์/เดมดาม เซอร์/เดมดาม
อักษรย่อ GCVO KCVO/DCVO CVO LVO MVO RVM
ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • แพรแถบย่อสำหรับสมาชิกสามัญของเครื่องราชฯ
  • แพรแถบย่อสำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ของเครื่องราชฯ
เสื้อคลุมเเห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนมีองค์ประกอบคือ สายสะพาย ดารารัตน์เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สมาชิกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนในราชอาณาจักรไทย
พระนาม สถานะ ปีที่ได้รับ
ไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย 2539
ไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี 2539
ไทย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าฟ้า 2539