เกริกวิทยาลัย

เกริกวิทยาลัย (Krirk Institution ) เป็นวิทยาลัยในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เกริกวิทยาลัย
Krirk
Pphilosophy.gif
ชื่อย่อKrirk
คติพจน์ความรู้ทำให้องอาจ
สถาปนา7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ที่ตั้ง18/9 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์www.ki.ac.th

ประวัติแก้ไข

เกริกวิทยาลัยเป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ 18/9 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อตั้งโดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2495 ทางด้านพาณิชยกรรมเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำและภาคพิเศษ โรงเรียนเกริกวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์เกริก มังคละพฤกษ์ เมื่อปีพ.ศ. 2495 ที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยได้ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาจารย์เกริก" และต่อมาได้ทำการเปิดสอนในสาขาวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางด้านบัญชีการตลาด และเลขานุการ

ในการจัดตั้งโรงเรียนเกริกวิทยาลัยนั้น ดร.เกริก มังคละพฤกษ์มีเจตจำนงค์และเจตนาอันแรงกล้า ที่จะให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางด้านพาณิชยกรรม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาต่างประเทศ และวิชาชีพ โดยได้ทำการขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) สายบริหารธุรกิจ เพื่อให้การจัดการศึกษาครบวงจร ในปีพ.ศ. 2513 ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ได้จัดตั้งวิทยาลัยเกริกขึ้น และนับว่าเป็นวิทยาลัยแห่งที่ 1ใน 5 แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นมาในสมัยนั้น เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยปัจจุบันได้ยกให้เป็นมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ที่ 43/1111 ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานครและนับเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียง และมีศักยภาพทางด้านการศึกษา มีบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมีหลักสูตรที่สามารถรองรับความต้องการที่ตรงตามมาตรฐานอีกด้วย ในปัจจุบัน โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ได้ทำการย้ายสถานที่ใหม่โดยตั้งอยู่ที่ 18/9 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ

 
เกริกวิทยาลัย ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์แก้ไข

ประกอบไปด้วย

  • ธรรมจักรหมายถึง วงล้อแห่งความรู้ที่ไม่หยุดอยู่กับที่
  • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาส่องสว่างไปสู่ความรุ่งโรจน์
  • ต้นไม้ หมายถึง สถานที่อันร่มเย็น เปรียบได้ดั่งการเอื่อเฟื้อความอบอุ่นแก่ศิษย์ทุกคน
  • สีประจำโรงเรียน สีเขียว-ขาว

เกียรติประวัติโรงเรียนแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช และ ปวสแก้ไข

ระดับ (ปวช) ระดับ (ปวส)


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทแก้ไข

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตร 1ปี 2 เดือน

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การตลาดทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (MB) หลักสูตร 1ปี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกริก