มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (อังกฤษ: Chaopraya University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541[2]

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ชื่อย่อมจพ. / CPU
คติพจน์เจ้าพระยาคือมหาธาราเลี้ยงสยามคือมหาบุรุษใหญ่ในเขตคามและคือนามมหาวิทยาลัยของปวงชน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 (25 ปี)
นายกสภาฯปรีชา อรรถวิภัชน์
อธิการบดีดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ผู้ศึกษา866 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
เพลงคนดีเจ้าพระยา
ต้นไม้ราชพฤกษ์
สี  เหลืองทอง
เว็บไซต์www.cpu.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชาววิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบจากบานเดิมในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือ “วิริยาลัย” คือ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ซึ่งเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

ทำเนียบอธิการบดี

แก้
อธิการบดี
ลำดับ รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล 9 เมษายน พ.ศ. 2541 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541
2
ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560[3] - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความดีงาม เปี่ยมคุณภาพดุจดั่งเพชรเจียระนัย เป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ สมเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสืบไป

สีประจำมหาวิทยาลัย

แก้

สีเหลืองทอง

คณะ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้