มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (อังกฤษ: Chaopraya University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541[1]

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
Chaopraya University
Logo CPU.png
ชื่อย่อมจพ. / CPU
คติพจน์เจ้าพระยาคือมหาธาราเลี้ยงสยามคือมหาบุรุษใหญ่ในเขตคามและคือนามมหาวิทยาลัยของปวงชน
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 (21 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.ดารารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
นายกสภาฯปรีชา อรรถวิภัชน์
ที่ตั้งเลขที่ 13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
สีประจำสถาบัน     สีเหลืองทอง
เพลงคนดีเจ้าพระยา
เว็บไซต์www.cpu.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชาววิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบจากบานเดิมในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือ “วิริยาลัย” คือ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ซึ่งเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

ทำเนียบอธิการบดีแก้ไข

อธิการบดี
ลำดับ รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล 9 เมษายน พ.ศ. 2541 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541
2
ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราประจำมหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความดีงาม เปี่ยมคุณภาพดุจดั่งเพชรเจียระนัย เป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ สมเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสืบไป

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สีเหลืองทอง

คณะแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข