วิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยสันตพล (อังกฤษ: Santapol College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541[1] จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาลัยสันตพล
Santapol.jpg
ชื่อย่อวสพ. / STU
คติพจน์เพราะที่นี่...เราสร้างความสำเร็จจากความสุข
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (24 ปี)
นายกสภาฯพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
อธิการบดีกรรณิการ์ นันทโพธิเดช
ที่ตั้ง
299/1 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สี████ สีน้ำเงิน สีทอง
เว็บไซต์www.stu.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยสันตพล ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ การบัญชี การตลาด และการจัดการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอีกสาขาหนึ่ง จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 วิทยาลัยสันตพล ได้เปิดทำการสอนในคณะนิติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะ และเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยสันตพล ได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังประเทศลาว โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจแห่งประเทศลาว

คณะแก้ไข

วิทยาลัยสันตพล เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ

 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ระดับปริญญา

 • บัณฑิตศึกษา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข

 1. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2011-03-11.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข