มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University - Asian U) หรือเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย[1] (Asian University of Science and Technology - Asian UST) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540[2] ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอเชียนได้ขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ และมีคำสั่งเลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียน
Asian University
Logo AsianU.png
ชื่อย่อAsianU หรือ AsianUST
คติพจน์University of the Future
ดำเนินงาน18 มิถุนายน พ.ศ. 2540–15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีศ. ดร. วิลาศ วูวงศ์
นายกสภาฯดร.จิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา
ที่ตั้ง89 หมู่ 12 ถนนทางหลวง 331 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เว็บไซต์http://www.AsianU.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเอเชียนก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างลอร์ด โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ อิมพีเรียล

มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

 
โซนล๊อบบี้ตอนรับ อาคารเรียน

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)แก้ไข

Bachelor of Business Administration in Business Services

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ (B.B.A., Business Services)

5 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านการเงิน (Finance)
 • ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • ด้านการตลาด (Marketing)
 • ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม (B.Sc., Technology and Engineering Management)

4 กลุ่มวิชาเลือก:


 • ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • ด้านการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (B.A., Digital Content)

3 กลุ่มวิชาเลือก:


 • ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก้ไข

โดยทั่วไปการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียน จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดเวลาของการศึกษาเล่าเรียน มีทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยของตนเอง และการเรียนวิชานอกมหาวิทยาลัยได้พบปะเพื่อนนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ มีการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมรมของมหาวิทยาลัย การเล่นกีฬา หรือการพบปะกับเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

การพักอาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเอเชียน


การพักอาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเอเชียน ไม่เหมือนกับนิสิตนักศึกษาอื่น ส่วนใหญ่นิสิตจะมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดจะพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบประวัติ เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เข้าพักหอพัก หอพักเป็นลักษณะอาคาร 4 วิง สูง 4 ชั้น จะแบ่งออกเป็น หอพักหญิง 2 หอ ได้แก่ U1 และ U2 และหอพักชาย 2 หอ ได้แก่ U3 และ U4


ชมรม

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมในมหาวิทยาลัยเอเชียน ไม่มีการจำกัดชั้นปี มหาวิทยาลัยเปิดให้นิสิตในแต่ละคณะรวมกันและพบกันกับนิสิตคณะอื่นๆ เพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 ชมรม ได้แก่

 • ชมรมการทำอาหาร (Cooking club)
 • ชมรมดนตรีสากล (Music club)
 • ชมรมถ่ายรูป (Photograph club)
 • ชมรมฝึกพิธีกรมืออาชีพ (MC club)

และมีชมรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักศึกษา โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง คือ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 12°50′42″N 101°00′28″E / 12.844930°N 101.007789°E / 12.844930; 101.007789