มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: North Eastern University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542[1]

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อย่อม.ภ.น. / NEU
คติพจน์คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2531 (35 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัย)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (23 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย)
ผู้สถาปนาดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
นายกสภาฯดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
อธิการบดีผศ.ดร.กนกอร บุญมี
ที่ตั้ง
สี██ สีเหลือง
██ สีชมพู
██ สีฟ้า
เว็บไซต์www.neu.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 โดย นายสุบิน ปิ่นขยัน ซึ่ง เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม ออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ North Eastern College (N.E.C.)

ผู้ริเริ่มในการก่อตั้งซึ่งได้รับอนุมัติเป็น ผู้รับใบอนุญาต คือ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ พร้อมด้วยความสนับสนุนของ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงถือว่าบุคคลทั้งสองเป็น ผู้ให้กำเนิดแก่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นผู้เปิดโอกาสทางการศึกษาและสัมมาชีพในระดับสูงให้แก่ กุลบุตรกุลธิดาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มก่อตั้งโดยการแนะนำของคณะที่ปรึกษา ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหาร โดยได้เตรียมการก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เริ่มปรับพื้นที่ริมถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากขอบถนนมิตรภาพประมาณ 200 เมตร บนเนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 51.1 ตารางวา ได้วางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 แล้วลงมือก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินลงทุนระยะเริ่มต้น จำนวน 90 ล้านบาท

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ตราสัญลักษณ์ แก้

 • รูปแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในอาณาเขตแผนที่ประเทศไทย บรรจุอยู่ในวงกลมรูปฟันเฟืองจำนวน 19 เฟือง มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยอยู่ด้านบน และมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง
 • รูปอุณาโลม และประกายแสงสว่าง จำนวน 19 แฉก
 • รูปโบว์ บรรจุคติพจน์ของมหาวิทยาลัย ว่า "คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ"

สีประจำมหาวิทยาลัย แก้

สีเหลือง ชมพู ฟ้า

คณะ แก้

พิธีประสาทปริญญาบัตร แก้

ไฟล์:พิธีประทานปริญญาม.ภาค.jpg
ภาพบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เข้ารับประทานปริญญาบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ ประธานในพิธี
หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปีการศึกษา ? - 2560
หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แถบสีครุยวิทยฐานะ แก้

 • ██ สีเหลือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ██ สีเขียวแก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ██ สีส้ม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ██ สีฟ้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ██ สีม่วง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • ██ สีแดงเลือดหมู หลักสูตรวิศวกรรมมศาสตรบัณฑิต
 • ██ สีชมพู หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต
 • ██ สีขาว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ

ศิษย์ปัจจุบัน,เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้