คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Engineering, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกรแล้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Logo Engineering, North Eastern University.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering, North Eastern University
ที่อยู่199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
วารสารวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจําคณะ     สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์วิศวะ
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.