ตำบลในเมือง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลในเมือง สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ถึง 23 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

ดูเพิ่ม แก้