อำเภอเมืองลำพูน

อำเภอในจังหวัดลำพูน ประเทศไทย

เมืองลำพูน (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำพูน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอาณาจักรหริภุญชัยที่เรืองอำนาจอยู่ในแถบภาคเหนือตอนบนในอดีตอีกด้วย ภายในเมืองมีโบราณสถานที่เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่มากมาย เช่น พระรอดอายุ 1,300 ปี กำแพงเมืองโบราณ พระธาตุหริภุญชัย กู่ช้างกู่ม้า

อำเภอเมืองลำพูน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Lamphun
คำขวัญ: 
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย
แผนที่จังหวัดลำพูน เน้นอำเภอเมืองลำพูน
แผนที่จังหวัดลำพูน เน้นอำเภอเมืองลำพูน
พิกัด: 18°34′42″N 99°1′6″E / 18.57833°N 99.01833°E / 18.57833; 99.01833
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำพูน
พื้นที่
 • ทั้งหมด479.825 ตร.กม. (185.261 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด147,048 คน
 • ความหนาแน่น306.46 คน/ตร.กม. (793.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 51000 51150 (เฉพาะตำบลหนองช้างคืน และ ตำบลอุโมงค์)
รหัสภูมิศาสตร์5101
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองลำพูนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองลำพูนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 149 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[1]
1. ในเมือง Nai Mueang - 12,358 12,358 (ทม.ลำพูน)
2. เหมืองง่า Mueang Nga 10 15,912 15,912 (ทต.เหมืองง่า)
3. อุโมงค์ Umong 11 13,108 13,108 (ทต.อุโมงค์)
4. หนองช้างคืน Nong Chang Khuen 6 3,698 3,698 (ทต.หนองช้างคืน)
5. ประตูป่า Pratu Pa 9 5,540 5,540 (ทต.ประตูป่า)
6. ริมปิง Rim Ping 10 6,870 6,870 (ทต.ริมปิง)
7. ต้นธง Ton Thong 11 13,333 13,333 (ทต.ต้นธง)
8. บ้านแป้น Ban Paen 9 5,955 3,825
2,130
(ทต.บ้านแป้น)
(ทต.ท่าเชียงทอง)
9. เหมืองจี้ Mueang Chi 14 8,847 8,847 (ทต.เหมืองจี้)
10. ป่าสัก Pa Sak 18 13,716 13,716 (ทต.ป่าสัก)
11. เวียงยอง Wiang Yong 8 6,350 6,350 (ทต.เวียงยอง)
12. บ้านกลาง Ban Klang 12 10,725 10,725 (ทต.บ้านกลาง)
13. มะเขือแจ้ Makhuea Chae 21 15,702 15,702 (ทต.มะเขือแจ้)
14. ศรีบัวบาน Si Bua Ban 12 8,693 8,693 (ทต.ศรีบัวบาน)
15. หนองหนาม Nong Nam 8 4,923 2,499
2,424
(ทต.บ้านแป้น)
(อบต.หนองหนาม)
รวม 159 145,730 143,306 (เทศบาล)
2,424 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองลำพูนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองลำพูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุโมงค์ทั้งตำบล[2]
 • เทศบาลตำบลบ้านแป้น ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านแป้นและตำบลหนองหนาม[3]
 • เทศบาลตำบลริมปิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมปิงทั้งตำบล[4]
 • เทศบาลตำบลเหมืองง่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองง่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเวียงยอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงยองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองช้างคืนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลประตูป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประตูป่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลต้นธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นธงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแป้น (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น)
 • เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบัวบานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าสักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหนาม (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น)

สถานที่สำคัญ แก้

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

วัด แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

สถานศึกษา แก้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา แก้

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แก้

โรงเรียนมัธยม สพฐ. แก้

โรงเรียนเมธีวุฒิกร

โรงเรียนประถม สพฐ. แก้

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน แก้

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง แก้

โรงเรียนเอกชน แก้

โรงพยาบาล แก้

สถานีรถไฟ แก้

แม่น้ำ แก้

การคมนาคม แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2559 จังหวัดลำพูน กรมการปกครอง.
 2. [1]๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 3. [2]๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 4. [3]๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน