อำเภอแม่ออน

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

แม่ออน (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่มีทั้งภูเขาและที่ราบสำหรับทำเกษตรกรรม นับเป็นพื้นที่รอบนอกสุดของเมืองเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง น้ำพุร้อนสันกำแพง[1] ถ้ำเมืองออน น้ำตกแม่กำปอง หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่กำปอง[2] และวังเย็น เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงโคนม ซึ่งเกือบจะเป็นอาชีพหลักของแต่ละครอบครัวในอำเภอแม่ออน

อำเภอแม่ออน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae On
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยแก้ว
คำขวัญ: 
ผาตั้งธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม
รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่ออน
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่ออน
พิกัด: 18°46′34″N 99°14′53″E / 18.77611°N 99.24806°E / 18.77611; 99.24806
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด442.3 ตร.กม. (170.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด20,856 คน
 • ความหนาแน่น47.15 คน/ตร.กม. (122.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50130
รหัสภูมิศาสตร์5023
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่ออน เลขที่ 135 หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอแม่ออนอยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอแม่ออนเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสันกำแพง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่ออน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[3] และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแม่ออน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[4]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอแม่ออนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2566)[5]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566)[5]
1. ออนเหนือ On Nuea 10 3,191 3,191 (อบต. ออนเหนือ)
2. ออนกลาง On Klang 11 4,736 4,736 (อบต. ออนกลาง)
3. บ้านสหกรณ์ Ban Sahakon 8 3,459 3,459 (อบต. บ้านสหกรณ์)
4. ห้วยแก้ว Huai Kaeo 8 2,730 2,730 (อบต. ห้วยแก้ว)
5. แม่ทา Mae Tha 7 4,297 4,297 (อบต. แม่ทา)
6. ทาเหนือ Tha Nuea 5 2,443 2,443 (อบต. ทาเหนือ)
รวม 49 20,856 20,856 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอแม่ออนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลออนเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลออนกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ทาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทาเหนือทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. "พักร้อนให้หายเหนื่อยกับ " น้ำพุร้อนสันกำแพง " เชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-30. สืบค้นเมื่อ 2021-07-11.
 2. ปักหมุด 15 จุดแลนด์มาร์คเที่ยวแม่กำปอง
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ออน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 14. 26 พฤษภาคม 2537. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2008-12-05.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-12-05.
 5. 5.0 5.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร (รายเดือน) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1]. สืบค้น 13 มีนาคม 2567.