อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ดอยสะเก็ด (ไทยถิ่นเหนือ: (ᨯᩬ᩠ᨿᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ)) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในลำดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่ผ่านจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย และเป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา[1]

อำเภอดอยสะเก็ด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Doi Saket
สะพานแขวนเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
สะพานแขวนเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
คำขวัญ: 
หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่
ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอดอยสะเก็ด
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอดอยสะเก็ด
พิกัด: 18°52′13″N 99°8′12″E / 18.87028°N 99.13667°E / 18.87028; 99.13667
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด671.3 ตร.กม. (259.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด77,813 คน
 • ความหนาแน่น115.91 คน/ตร.กม. (300.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50220
รหัสภูมิศาสตร์5005
ที่ตั้งที่ว่าการ130 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง

แก้

อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอดอยสะเก็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2566)[2]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566)[2]
1. เชิงดอย Choeng Doi 13 11,825 3,866
7,959
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. เชิงดอย)
2. สันปูเลย San Pu Loei 15 18,206 18,206 (ทต. สันปูเลย)
3. ลวงเหนือ Luang Nuea 10 6,041 80
5,961
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. ลวงเหนือ)
4. ป่าป้อง Pa Pong 8 4,565 88
4,477
(ทต. ดอยสะเก็ด)
(ทต. ป่าป้อง)
5. สง่าบ้าน Sa-nga Ban 5 2,045 2,045 (ทต. สง่าบ้าน)
6. ป่าลาน Pa Lan 6 2,271 2,271 (ทต. สง่าบ้าน)
7. ตลาดขวัญ Talat Khwan 6 4,428 4,428 (ทต. ตลาดขวัญ)
8. สำราญราษฎร์ Samran Rat 8 4,219 4,219 (ทต. สำราญราษฎร์)
9. แม่คือ Mae Khue 6 6,561 6,561 (ทต. แม่คือ)
10. ตลาดใหญ่ Talat Yai 5 3,452 3,452 (ทต. ตลาดใหญ่)
11. แม่ฮ้อยเงิน Mae Hoi Ngoen 6 3,488 3,488 (ทต. แม่ฮ้อยเงิน)
12. แม่โป่ง Mae Pong 10 5,538 5,538 (ทต. แม่โป่ง)
13. ป่าเมี่ยง Pa Miang 6 3,406 3,406 (ทต. ป่าเมี่ยง)
14. เทพเสด็จ Thep Sadet 8 1,768 1,768 (อบต. เทพเสด็จ)
รวม 112 77,813 76,045 (เทศบาล)
1,768 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้
 
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 
ม.ราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ท้องที่อำเภอดอยสะเก็ดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชิงดอย ตำบลลวงเหนือ และตำบลป่าป้อง
 • เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันปูเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันปูเลยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลวงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลวงเหนือ (นอกเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)
 • เทศบาลตำบลแม่โป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่โป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชิงดอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงดอย (นอกเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงินทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าป้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าป้อง (นอกเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด)
 • เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่คือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดขวัญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จทั้งตำบล

สถาบันการศึกษา

แก้

อำเภอดอยสะเก็ด มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลป่าป้อง ซึ่งเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2551 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[3] และยังเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้วอำเภอดอยสะเก็ด ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • โรงเรียนชลประทานผาแตก
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
 • โรงเรียนบ้านป่าป้อง
 • โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านแม่คือ

สถานที่สำคัญ

แก้
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2155
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  • สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง สะพานข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารากับบ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด ที่เพิ่งเปิดให้ใช้บริการมาไม่นานนี้นั่นเอง ซึ่งที่นี่จะมีหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่า บ้านป่าสักงาม เคยถูกตัดขาดจาก ถนนสายหลัก ทำให้ต้องเดินทางโดยวิธีใช้เรือมามากกว่า 41 ปี การสร้างสะพานแขวนนี้จะทำให้ชีวิตของคนที่นี่สะดวกขึ้น โดยสะพานนี้สามารถใช้เดินทางสัญจรได้เฉพาะรถจักรยานหรือจักรยานยนต์เท่านั้น
 • วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
 • หนองบัวพระเจ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ตำยบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มีเนื้อที่ 102 ไร่ เป็นหนองน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังเคยมีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก ที่นี่ยังเคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์ค เสด็จทรงประทับลงเรือยาวที่หนองบัวแห่งนี้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด
 • วัดพระธาตุดอยกู่ (ครูบาศรีวิชัย)
 • โป่งน้ำร้อน
 • บ้านปางแดง
 • น้ำตกห้วยหม้อ
 • น้ำตกป่าสัก
 • วัดพระบาทปางแฟน
 • สวนรุกขชาติดงเย็น
 • น้ำตกห้วยผาตีน
 • สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

อ้างอิง

แก้
 1. ดอยสะเก็ด เมืองแห่งศรัทธา
 2. 2.0 2.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร (รายเดือน) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1]. สืบค้น 13 มีนาคม 2567.
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ