เทศบาลตำบลเชิงดอย

เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล มีที่ตั้งอยู่ในตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่น หนองบัวพระเจ้าหลวง วัดพระธาตุดอยกู่

ตำบลเชิงดอย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Choengdoi
ลานสักการะพญานาคราช หนองบัวพระเจ้าหลวง
ลานสักการะพญานาคราช หนองบัวพระเจ้าหลวง
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด
ประชากร
 • ทั้งหมด8,183 คน
รหัสไปรษณีย์ 50220
รหัสภูมิศาสตร์500501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลเชิงดอย
ทต.เชิงดอยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทต.เชิงดอย
ทต.เชิงดอย
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
พิกัด: 18°52′14″N 99°09′07″E / 18.870591°N 99.151864°E / 18.870591; 99.151864
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด
จัดตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีมงคล ชัยวุฒิ
ประชากร
 • ทั้งหมด7,745 คน
รหัส อปท.05500502
ที่อยู่
สำนักงาน
242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์http://www.choengdoi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา[1] มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 11 หมู่บ้าน จาก 13 หมู่บ้านของตำบลเชิงดอย โดยมี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง แบ่งเป็น พื้นที่ส่วนบน จำนวน 6 หมู่บ้าน ส่วนล่าง 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,745 คน 3,694 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

ขนาดพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่
ตารางกิโลเมตร ไร่
1 แม่ดอกแดง 21.10 13,187.50
2 โพธิ์ทองเจริญ 6.42 4,012.50
4 ป่าคา 1.00 625.00
5 บ้านเกาะ 3.18 1,987.50
6 สันอุ้ม 5.26 3,287.50
7 ร้องขี้เหล็ก 6.46 4,037.50
9 ป่าสักน้อย 4.45 2,781.25
10 ป่าไผ่ศรีโขง 2.46 1,537.50
11 กิ่วแล 4.77 2,981.25
12 หนองบัว 6.35 3,968.75
13 หนองบัวพัฒนา 1.55 968.75

ภูมิศาสตร์

แก้

สภาพภูมิประเทศของตำบลเชิงดอย บางส่วนเป็นภูเขาที่มีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไหลผ่าน และมีหนองน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ หนองบัวพระเจ้าหลวง ลำน้ำแม่ดอกแดง และหนองน้ำแดง

มีอาณาเขตติดต่อกับ 5 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลวงเหนือและตำบลป่าเมี่ยง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าเมี่ยง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลป่าลาน ตำบลสง่าบ้าน และตำบลป่าป้อง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลวงเหนือและตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย

เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

แก้

แบ่งออกเป็น 2 เขต มีจำนวนสมาชิกได้เขตละ 6 คน[2]

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 แม่ดอกแดง 2 โพธิ์ทองเจริญ
4 ป่าคา 5 บ้านเกาะ
11 กิ่วแล 6 สันอุ้ม
12 หนองบัว 7 ร้องขี้เหล็ก
13 หนองบัวพัฒนา 9 ป่าสักน้อย
10 ป่าไผ่ศรีโขง

อ้างอิง

แก้
  1. ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเชิงดอยสืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ราชกิจจานุเบกษา. 130(62 ก): 25-27. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้