อำเภอแม่แตง

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

แม่แตง (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ดินแดนน้ำสามแม่" ซึ่งหมายถึง แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำแม่งัด รวมถึงเป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล[1] นอกจากนั้น แม่แตงยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ ปางช้าง[2]

อำเภอแม่แตง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Taeng
ดอยกิ่วลม
ดอยกิ่วลม
คำขวัญ: 
แดนน้ำสามแม่ ล่องแพขี่ช้าง แอ่วอ่างแม่งัด
กาดนัดแม่มาลัย โป่งเดือดใหญ่ล้ำค่า หมอกฟ้าห้วยน้ำดัง
มนต์ขลังเมืองแกน ท่องแดนถ้ำบัวตอง
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่แตง
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่แตง
พิกัด: 19°7′19″N 98°56′37″E / 19.12194°N 98.94361°E / 19.12194; 98.94361
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,362.784 ตร.กม. (526.174 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด80,795 คน
 • ความหนาแน่น59.29 คน/ตร.กม. (153.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50150,
50330 (เฉพาะตำบลสันป่ายาง
และหมู่ที่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง)
รหัสภูมิศาสตร์5006
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่แตง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชื่ออำเภอ แก้ไข

เดิมชื่อ อำเภอแม่แตง แล้วเปลี่ยนเป็น อำเภอสันมหาพน ในปี พ.ศ. 2460[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กลับมาใช้ชื่อ "อำเภอแม่แตง" ตามเดิม

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

อำเภอแม่แตงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้ไข

อำเภอแม่แตงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[4]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[4]
1. สันมหาพน San Maha Phon 10 6,582 6,582 (ทต. สันมหาพน)
2. แม่แตง Mae Taeng 8 4,387 4,387 (ทต. แม่แตง)
3. ขี้เหล็ก Khilek 11 10,331 1,957
8,374
(ทต. สันมหาพน)
(ทต. จอมแจ้ง)
4. ช่อแล Cho Lae 6 4,390 4,390 (ทม. เมืองแกนพัฒนา)
5. แม่หอพระ Mae Ho Phra 9 5,337 5,337 (ทต. แม่หอพระ)
6. สบเปิง Sop Poeng 13 7,811 7,811 (อบต. สบเปิง)
7. สันป่ายาง San Pa Yang 6 4,168 4,168 (อบต. สันป่ายาง)
8. บ้านเป้า Ban Pao 7 3,719 3,719 (อบต. บ้านเป้า)
9. ป่าแป๋ Pa Pae 13 6,071 6,071 (อบต. ป่าแป๋)
10. เมืองก๋าย Mueang Kai 5 1,599 1,599 (อบต. เมืองก๋าย)
11. บ้านช้าง Ban Chang 5 3,885 3,885 (อบต. บ้านช้าง)
12. กื้ดช้าง Kuet Chang 8 5,320 5,320 (อบต. กื้ดช้าง)
13. อินทขิล Inthakhin 19 12,912 8,524
4,388
(ทม. เมืองแกนพัฒนา)
(ทต. อินทขิล)
รวม 120 76,512 43,939 (เทศบาล)
32,573 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่แตงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่อแลทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลอินทขิล
 • เทศบาลตำบลสันมหาพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันมหาพนทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลขี้เหล็ก
 • เทศบาลตำบลอินทขิล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทขิล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)
 • เทศบาลตำบลแม่หอพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่หอพระทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน)
 • เทศบาลตำบลแม่แตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แตงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเปิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันป่ายางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแป๋ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองก๋ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกื้ดช้างทั้งตำบล

อ้างอิง แก้ไข