อำเภอสันทราย

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

สันทราย (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ เดิมทีถูกจัดวางเป็นเมืองแห่งการเกษตร เพราะมีสถาบันศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง[1] แต่ปัจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจำนวนประชากร รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการ ที่มีมากรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ทำให้อำเภอสันทราย มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อำเภอสันทราย ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นอำเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอสันทราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe San Sai
งานประเพณียี่เป็ง
งานประเพณียี่เป็ง
คำขวัญ: 
เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก
ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอสันทราย
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอสันทราย
พิกัด: 18°50′55″N 99°2′42″E / 18.84861°N 99.04500°E / 18.84861; 99.04500
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด285.02 ตร.กม. (110.05 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด140,476 คน
 • ความหนาแน่น492.86 คน/ตร.กม. (1,276.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50210,
50290 (เฉพาะตำบลหนองหาร แม่แฝก และแม่แฝกใหม่)
รหัสภูมิศาสตร์5014
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสันทราย เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[2]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[2]
1. สันทรายหลวง San Sai Luang 9 7,310 7,310 (ทต. สันทรายหลวง)
2. สันทรายน้อย San Sai Noi 10 18,094 18,094 (ทต. สันทรายหลวง)
3. สันพระเนตร San Phra Net 7 7,180 1,152
6,028
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. สันพระเนตร)
4. สันนาเม็ง San Na Meng 12 11,912 11,912 (ทต. สันนาเม็ง)
5. สันป่าเปา San Pa Pao 6 4,575 4,575 (ทต. สันป่าเปา)
6. หนองแหย่ง Nong Yaeng 11 5,685 5,685 (ทต. หนองแหย่ง)
7. หนองจ๊อม Nong Chom 9 18,533 1,772
16,761
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองจ๊อม)
8. หนองหาร Nong Han 13 23,591 18,471
5,120
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองหาร)
9. แม่แฝก Mae Faek 12 9,122 9,122 (ทต. แม่แฝก)
10. แม่แฝกใหม่ Mae Faek Mai 14 8,041 8,041 (ทต. เจดีย์แม่ครัว)
11. เมืองเล็น Mueang Len 5 3,155 3,155 (ทต. เมืองเล็น)
12. ป่าไผ่ Pa Phai 17 17,376 3,836
1,156
12,384
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. ป่าไผ่)
รวม 125 134,574 134,574 (เทศบาล)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงและตำบลสันทรายน้อยทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลสันพระเนตรและตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันพระเนตร (นอกเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
 • เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันนาเม็งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม (นอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
 • เทศบาลตำบลแม่แฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
 • เทศบาลตำบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเล็นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันป่าเปาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหย่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหาร (นอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)

สถานศึกษา แก้

จำนวนธนาคาร แก้

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดสามแยก
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส สันทราย
 5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่โจ้
 6. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสามแยก
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้
 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดสามแยก
 9. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้
 10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแม่โจ้
 11. ธนาคารธนชาติ สาขาสันทราย
 12. ธนาคารออมสิน สาขาสันทราย
 13. ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้
 14. ธนาคารออมสิน สาขาตลาดสามแยก
 15. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันทราย
 16. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาสันทราย
 17. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาแม่โจ้
 18. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาตลาดเจดีย์แม่ครัว

อ้างอิง แก้