ตำบลบ้านกลาง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลบ้านกลาง สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 10 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ