อำเภอเชียรใหญ่

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

อำเภอเชียรใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเชียรใหญ่
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอเชียรใหญ่
คำขวัญ: 
อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ
เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°10′6″N 100°8′42″E / 8.16833°N 100.14500°E / 8.16833; 100.14500
อักษรไทยอำเภอเชียรใหญ่
อักษรโรมันAmphoe Chian Yai
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด257.97 ตร.กม. (99.60 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด42,139 คน
 • ความหนาแน่น163.35 คน/ตร.กม. (423.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80190
รหัสภูมิศาสตร์8006
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเชียรใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอเชียรใหญ่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่มีหลักฐานแน่ชัดในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่า ท้องที่อำเภอนี้เป็นหัวเมืองฝ่ายขวา ขึ้นอยู่ในเขตปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ เมืองพิเชียร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ในปี พ.ศ. 2440 มีการรวมหัวเมืองฝ่ายขวาในลุ่มน้ำปากพนัง 4 หัวเมือง เข้าด้วยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยซัด (ที่ตั้งอำเภอปากพนังในปัจจุบัน) และที่ตรงตำบลคลองกระบือและตำบลหูล่อง ตั้งเป็นอำเภอเรียกว่า "อำเภอเบี้ยซัด" ทำให้เมืองพิเชียรกลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเบี้ยซัด สำหรับที่ตั้งของเมืองพิเชียร สันนิษฐานว่า เดิมตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปากพนัง ที่บ้านหม่อมราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ณ ปัจจุบัน และเล่ากันว่า ที่ตั้งบ้านพิเชียร มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกกันว่า "บ้านพิเชียรเคียนใหญ่" เรียกสั้น ๆ เป็นภาษาปักษ์ใต้ว่า บ้านเชียรใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอเชียรใหญ่ และยกฐานะเป็น อำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเชียรใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เชียรใหญ่ (1) (Chian Yai) 10 หมู่บ้าน
2. ท่าขนาน (3) (Tha Khanan) 11 หมู่บ้าน
3. บ้านกลาง (4) (Ban Klang) 4 หมู่บ้าน
4. บ้านเนิน (5) (Ban Noen) 10 หมู่บ้าน
5. ไสหมาก (6) (Sai Mak) 11 หมู่บ้าน
6. ท้องลำเจียก (7) (Thong Lamchiak) 10 หมู่บ้าน
7. เสือหึง (10) (Suea Hueng) 11 หมู่บ้าน
8. การะเกด (11) (Karaket) 12 หมู่บ้าน
9. เขาพระบาท (12) (Khao Phra Bat) 9 หมู่บ้าน
10. แม่เจ้าอยู่หัว (13) (Mae Chao Yu Hua) 10 หมู่บ้าน
  

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือตำบลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเชียรใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียรใหญ่ บางส่วนของตำบลท่าขนาน และบางส่วนของตำบลท้องลำเจียก
 • เทศบาลตำบลการะเกด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลการะเกดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียรใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขนาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลบ้านเนินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไสหมากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสือหึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระบาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวทั้งตำบล

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

โรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษา ได้แก่

 • โรงเรียนวัดเทพนิมิต (ยุบโรงเรียน) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แห่งใหม่
 • โรงเรียนวัดดอนรักษา
 • โรงเรียนบ้านปากเชียร
 • โรงเรียนบ้านบางพระ
 • โรงเรียนวัดทายิการาม

เป็นต้น

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลเชียรใหญ่
 
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งมีสถานีอนามัยในสังกัดจำนวน 13 แห่ง คือ
  • 1.สถานีอนามัยบ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก
  • 2.สถานีอนามัยตำบลการะเกด ตำบลการะเกด (ยกระดับการให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน)
  • 3.สถานีอนามัยตำบลบ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด
  • 4.สถานีอนามัยบ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว (ยกระดับการให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน และพัฒนามาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในปี 2553)
  • 5.สถานีอนามัยบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
  • 6.สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว ตำบลท่าขนาน
  • 7.สถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง
  • 8.สถานีอนามัยบ้านดอนโตนด ตำบลเสือหึง
  • 9.สถานีอนามัยบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง
  • 10.สถานีอนามัยบ้านหัวปอ ตำบลบ้านเนิน
  • 11.สถานีอนามัยบ้านทาบทอง ตำบลไสหมาก
  • 12.สถานีอนามัยบ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก
  • 13.สถานีอนามัยบ้านปากคลองวัดแดง ตำบลเขาพระบาท (ยกระดับการให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน และพัฒนามาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในปี 2552)

เศรษฐกิจแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

 • แม่น้ำปากพนัง-คลองเชียร
 • เขาแก้ววิเชียร
 • เขาพระบาท
 • ป่าพรุควนเคร็ง

การคมนาคมแก้ไข

การเกษตรและอุตสาหกรรมแก้ไข

 • ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พริก ถั่วเขียว และพืชผักต่าง ๆ
 • แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง คลองบ้านกลาง คลองคชธรรมราช คลองขวาง คลองเชียรใหญ่ คลองบางเหลง

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 
บ้านดอนจิก นครศรีธรรมราช
 • แม่น้ำปากพนัง-คลองเชียร (วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น สองฝั่งคลอง)
 • วัดแม่เจ้าอยู่หัว (พระเจดีย์ศรีธรรมโศกราช และ พระนางเลือดขาว ) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • ศาลหลวงต้นไทร ตำบลการะเกด (คลองชะอวด-แพรกเมือง)
 • วัดเขาพระบาท ตำบลเขาพระบาท
 • เขาแก้ววิเชียร (วัดเชียรเขา)
 • โครงการหลวง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • วัดเภาเคือง (พ่อท่านบุญมี)
 • วัดเทพนิมิต (พ่อท่านหีด ถาวโร) ตำบลท้องลำเจียก
 • วัดบางเนียน (พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่
 • บ้านดอนจิก บ้านบางเหลง บ้านหัวชด บ้านท้องลาน ตำบลท้องลำเจียก (ธรรมชาติทุ่งนา)
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ