เปิดเมนูหลัก

อำเภอปะนาเระ

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

อำเภอปะนาเระ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ประชากรแต่งกายตามแบบของประชากรมลายู มีประเพณี วัฒนธรรมตามแบบอิสลาม พูดภาษามลายูและภาษาถิ่นใต้เจ๊ะเห (ตากใบ)

อำเภอปะนาเระ
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอปะนาเระ
แฆแฆหาดสวรรค์ สร้างสรรค์
สิ่งจักสาน ประเพณีบ้านลาชัง
เจดีย์ดังหลวงพ่อหนอน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอปะนาเระ
อักษรโรมันAmphoe Panare
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่144.1 ตร.กม.
ประชากร46,336 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น321.55 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9404
รหัสไปรษณีย์94130,
94190 (เฉพาะตำบลควน
และหมู่ที่ 1-2 ตำบลดอน)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปะนาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
พิกัด6°51′36″N 101°29′29″E / 6.86000°N 101.49139°E / 6.86000; 101.49139
โทรศัพท์0 7349 9015
โทรสาร0 7349 9015
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอปะนาเระตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ที่มาของชื่อแก้ไข

"ปะนาเระ" เป็นภาษามลายูปัตตานีซึ่งมีที่มาจากคำว่า "ปาตา" แปลว่า หาด และคำว่า "ตาเระ" แปลว่าอวนลากปลา เมื่อนำมารวมกันเป็น ปาตาตาเระ จึงหมายถึงหาดที่ตากอวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวประมงทางภาคใต้ ต่อมาคำว่าปาตาตาเระเมื่อใช้นาน ๆ ก็กร่อนเป็น ปะนาเระ และเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

การปกครองของอำเภอปะนาเระมี 10 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปะนาเระ (Panare) 5 หมู่บ้าน 6. ท่าน้ำ (Tha Nam) 5 หมู่บ้าน
2. ท่าข้าม (Tha Kham) 4 หมู่บ้าน 7. คอกกระบือ (Khok Krabue) 4 หมู่บ้าน
3. บ้านนอก (Ban Nok) 6 หมู่บ้าน 8. พ่อมิ่ง (Pho Ming) 4 หมู่บ้าน
4. ดอน (Don) 6 หมู่บ้าน 9. บ้านกลาง (Ban Klang) 9 หมู่บ้าน
5. ควน (Khuan) 6 หมู่บ้าน 10. บ้านน้ำบ่อ (Ban Nam Bo) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอปะนาเระประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลปะนาเระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะนาเระทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพ่อมิ่งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนอกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าน้ำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอกกระบือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้ำบ่อทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข