เปิดเมนูหลัก

อำเภอยะหริ่ง

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

อำเภอยะหริ่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี

อำเภอยะหริ่ง
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอยะหริ่ง
แดนประมง ดงน้ำตาล บ้านเมืองเก่า
นกเขาดี มีหาดสวย รวยป่าชายเลน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอยะหริ่ง
อักษรโรมันAmphoe Yaring
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่196.8 ตร.กม.
ประชากร87,540 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น444.81 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9409
รหัสไปรษณีย์94150,
94190 (เฉพาะตำบลตันหยงจึงงาและบาโลย)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ถนนรามโกมุท ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
พิกัด6°51′59″N 101°22′9″E / 6.86639°N 101.36917°E / 6.86639; 101.36917
โทรศัพท์0 7349 1093
โทรสาร0 7349 1093
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอยะหริ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

รายนามเจ้าเมืองยะหริ่งแก้ไข

 1. พระยายิริง (พ่าย)
 2. หลวงสวัสดิภักดี (ยิ้มซ้าย) รักษาราชการแทน
 3. พระยายิริง (หนิยุโส่ หรือ โต๊ะกี)
 4. พระยายิริง (สุลต่านเดวอ)
 5. พระยายิริง (แต่ง)
 6. พระยายิริง (หนิเหมาะ)
 7. พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม พระยายิริง (นิโวะ)
 8. พระยาซัมแปจิส

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอยะหริ่งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 81 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตะโละ (Talo) 5 หมู่บ้าน 10. หนองแรต (Nong Raet) 6 หมู่บ้าน
2. ตะโละกาโปร์ (Talo Kapo) 5 หมู่บ้าน 11. ปิยามุมัง (Piya Mumang) 5 หมู่บ้าน
3. ตันหยงดาลอ (Tanyong Dalo) 5 หมู่บ้าน 12. ปุลากง (Pula Kong) 4 หมู่บ้าน
4. ตันหยงจึงงา (Tanyong Chuengnga) 2 หมู่บ้าน 13. บาโลย (Baloi) 4 หมู่บ้าน
5. ตอหลัง (Tolang) 3 หมู่บ้าน 14. สาบัน (Saban) 5 หมู่บ้าน
6. ตาแกะ (Ta Kae) 4 หมู่บ้าน 15. มะนังยง (Manang Yong) 5 หมู่บ้าน
7. ตาลีอายร์ (Tali-ai) 4 หมู่บ้าน 16. ราตาปันยัง (Rata Panyang) 5 หมู่บ้าน
8. ยามู (Yamu) 5 หมู่บ้าน 17. จะรัง (Charang) 7 หมู่บ้าน
9. บางปู (Bang Pu) 3 หมู่บ้าน 18. แหลมโพธิ์ (Laem Pho) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอยะหริ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลตันหยง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะนังยง
 • เทศบาลตำบลบางปู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลยะหริ่ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลยามู
 • เทศบาลตำบลตอหลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตอหลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโละและตำบลปุลากงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงดาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาแกะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลีอายร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยามู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแรตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปิยามุมังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงจึงงาและตำบลบาโลยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาบันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะนังยง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตันหยง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราตาปันยังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะรังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ทั้งตำบล