เปิดเมนูหลัก

อำเภอสายบุรี

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

อำเภอสายบุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ชาวไทยเชื้อสายมลายูจะเรียกว่า ตะลุแบ (มลายู: تلوبن Taluban; Telubae) หรือในภาษามลายู-สันสกฤตเรียกว่า สลินดงบายู[1] หรือ ซือลินดงบายู (มลายู: سليندوڠ بايو Selindung Bayu) แปลว่า ที่กำบังลมพายุ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง มีความหลากหลายทางด้านภาษา

อำเภอสายบุรี
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอสายบุรี
บูดูสะอาด หาดงามวาสุกรี สักขีวัดเก่า ภูเขาสลินดง คงวัฒนธรรม งามล้ำเมืองสาย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอสายบุรี
อักษรโรมันAmphoe Sai Buri
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่178.424 ตร.กม.
ประชากร69,844 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น391.44 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9407
รหัสไปรษณีย์94110,
94190 (เฉพาะตำบลทุ่งคล้า)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสายบุรี ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
พิกัด6°42′5″N 101°37′3″E / 6.70139°N 101.61750°E / 6.70139; 101.61750
โทรศัพท์0 7341 1008
โทรสาร0 7341 1405
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่มาของชื่อแก้ไข

เมืองสายบุรี เดิมเรียกกันว่า เมืองสาย ซึ่งมาจากภาษามลายูว่า นครีซา มีความหมายว่า "เมืองแห่งปฏัก" ซึ่งคำว่า ซา มาจากคำว่า ซากาเยาะ คือ ปฏัก (อุปกรณ์ที่ควาญช้างใช้บังคับช้าง)[2]

และยังมีชื่อในภาษามลายูที่ยืมคำมาจากภาษาสันสกฤต คือ ซือลินดงบายู ซือมาลันบุลัน มาตันดูวอ อันมีความหมายว่า เมืองกำบังลมพายุใต้แสงจันทร์ ณ ธารสองสาย [3]

ประวัติแก้ไข

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสายบุรีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันออกของจังหวัด อำเภอสายบุรีห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานีประมาณ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

รายนามเจ้าเมืองสายบุรีแก้ไข

 1. พระยาสายบุรี (หนิดะ)
 2. พระยาสายบุรี (หนิละไม)
 3. พระยาสุริยสุนทรบวรภักดี ศรีมหารายา มัตตาอัปดุลวิบุลยขอบเขตประเทศมลายู พระยาสายบุรี (หนิแปะ)
 4. พระยาสุริยสุนทรบวรภักดี ศรีมหารายา มัตตาอับดุลวิบุลยขอบเขตประเทศราช พระยาสายบุรี (หนิวิตำนาเซร์) (เต็งกูอับดุลมุฏฏอเล็บ)[4]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสายบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตะลุบัน (Taluban) - 7. กะดุนง (Kadunong) 8 หมู่บ้าน
2. ตะบิ้ง (Tabing) 6 หมู่บ้าน 8. ละหาร (Lahan) 5 หมู่บ้าน
3. ปะเสยะวอ (Pase Yawo) 7 หมู่บ้าน 9. มะนังดาลำ (Manang Dalam) 6 หมู่บ้าน
4. บางเก่า (Bang Kao) 4 หมู่บ้าน 10. แป้น (Paen) 8 หมู่บ้าน
5. บือเระ (Bue Re) 4 หมู่บ้าน 11. ทุ่งคล้า (Thung Khla) 5 หมู่บ้าน
6. เตราะบอน (Tro Bon) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสายบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตะลุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะลุบันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเตราะบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเตราะบอนและตำบลทุ่งคล้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะบิ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะเสยะวอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบือเระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะดุนงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะนังดาลำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแป้นทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "อนุรักษ์แหวนแห่ง 'สลินดงบายู' สืบทอดธุรกิจแห่งภูมิปัญญา" (Press release). สำนักข่าวอามาน. 17 มีนาคม พ.ศ. 2552. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2556.
 2. โครงการวิจัยลุ่มน้ำสายบุรี. ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี. เรียกดูเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555
 3. โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา. ประวัติเจ้าเมืองนิอาดัส. เรียกดูเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555
 4. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาวิเชียรคิรี(ชม) เมื่อยังเป็นพระยาสุนทรานุรักษ์ แต่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข