อำเภอเมืองนครพนม

อำเภอในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อำเภอเมืองนครพนม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม

อำเภอเมืองนครพนม
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอเมืองนครพนม
คำขวัญ: พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง
ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เชื่อมโยงอินโดจีน
นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′36″N 104°46′44″E / 17.41000°N 104.77889°E / 17.41000; 104.77889
อักษรไทยอำเภอเมืองนครพนม
อักษรโรมันAmphoe Mueang Nakhon Phanom
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด853.125 ตร.กม. (329.393 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด144,219
 • ความหนาแน่น169.05 คน/ตร.กม. (437.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์48000
รหัสภูมิศาสตร์4801
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 25 มีนาคม 2478 ยกฐานะชุมชนที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดนครพนม มาจัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองนครพนม[1]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองนครพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 ตำบล 167 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) - 9. บ้านกลาง (Ban Klang) 12 หมู่บ้าน
2. หนองแสง (Nong Saeng) - 10. ท่าค้อ (Tha Kho) 12 หมู่บ้าน
3. นาทราย (Na Sai) 13 หมู่บ้าน 11. คำเตย (Kham Toei) 18 หมู่บ้าน
4. นาราชควาย (Na Rat Khwai) 11 หมู่บ้าน 12. หนองญาติ (Nong Yat) 13 หมู่บ้าน
5. กุรุคุ (Kurukhu) 13 หมู่บ้าน 13. ดงขวาง (Dong Khwang) 11 หมู่บ้าน
6. บ้านผึ้ง (Ban Phueng) 23 หมู่บ้าน 14. วังตามัว (Wang Ta Mua) 11 หมู่บ้าน
7. อาจสามารถ (At Samat) 11 หมู่บ้าน 15. โพธิ์ตาก (Pho Tak) 9 หมู่บ้าน
8. ขามเฒ่า (Kham Thao) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองนครพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลหนองแสงทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลอาจสามารถและตำบลหนองญาติ
 • เทศบาลตำบลหนองญาติ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองญาติ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาราชควายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุรุคุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาจสามารถ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเฒ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าค้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเตยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงขวางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตามัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากทั้งตำบล

มหาวิทยาลัยแก้ไข

ระดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

ระดับวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมแก้ไข

 • โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)
 • โรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
 • โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)
 • โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
 • โรงเรียนเทศบาล ๖ (ยงใจยุทธ)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พุทธศักราช ๒๔๗๘