อำเภอกุสุมาลย์

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

กุสุมาลย์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอกุสุมาลย์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kusuman
คำขวัญ: 
ดินแดนดอกกระเจียว เขียวผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง
แมงแคงจักจั่น ลื่อลั่นประเพณีวัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอกุสุมาลย์
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอกุสุมาลย์
พิกัด: 17°19′54″N 104°20′0″E / 17.33167°N 104.33333°E / 17.33167; 104.33333
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด454.0 ตร.กม. (175.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด47,778 คน
 • ความหนาแน่น105.24 คน/ตร.กม. (272.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 47210 47230 (เฉพาะตำบลนาเพียงและอุ่มจาน)
รหัสภูมิศาสตร์4702
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ เลขที่ 6/13 หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอกุสุมาลย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอกุสุมาลย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน

1. กุสุมาลย์ (Kusuman) 13 หมู่บ้าน
2. นาโพธิ์ (Na Pho) 12 หมู่บ้าน
3. นาเพียง (Na Phiang) 12 หมู่บ้าน
4. โพธิไพศาล (Phothi Phaisan) 17 หมู่บ้าน
5. อุ่มจาน (Um Chan) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอกุสุมาลย์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์ เฉพาะหมู่ที่ 1, 6, 8, 10
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์ เฉพาะหมู่ที่ 2–5, 7, 9, 11–13
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเพียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิไพศาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุ่มจานทั้งตำบล