อำเภอกุสุมาลย์

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

กุสุมาลย์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอกุสุมาลย์
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอกุสุมาลย์
คำขวัญ: ดินแดนดอกกระเจียว เขียวผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง
แมงแคงจักจั่น ลื่อลั่นประเพณีวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°19′54″N 104°20′0″E / 17.33167°N 104.33333°E / 17.33167; 104.33333
อักษรไทยอำเภอกุสุมาลย์
อักษรโรมันAmphoe Kusuman
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด454.0 ตร.กม. (175.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด47,941
 • ความหนาแน่น105.59 คน/ตร.กม. (273.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47210 47230 (เฉพาะตำบลนาเพียงและอุ่มจาน)
รหัสภูมิศาสตร์4702
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ เลขที่ 6/13 หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกุสุมาลย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอกุสุมาลย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน

1. กุสุมาลย์ (Kusuman) 13 หมู่บ้าน
2. นาโพธิ์ (Na Pho) 12 หมู่บ้าน
3. นาเพียง (Na Phiang) 12 หมู่บ้าน
4. โพธิไพศาล (Phothi Phaisan) 17 หมู่บ้าน
5. อุ่มจาน (Um Chan) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกุสุมาลย์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุสุมาลย์
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์ (นอกเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเพียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิไพศาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุ่มจานทั้งตำบล