เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองสกลนคร

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

เมืองสกลนคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอเมืองสกลนคร
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอเมืองสกลนคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°9′20″N 104°8′2″E / 17.15556°N 104.13389°E / 17.15556; 104.13389
อักษรไทยอำเภอเมืองสกลนคร
อักษรโรมันAmphoe Mueang Sakon Nakhon
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,023.4 ตร.กม. (395.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด195,908
 • ความหนาแน่น191.42 คน/ตร.กม. (495.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47000
รหัสภูมิศาสตร์4701
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองสกลนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองสกลนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 169 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ธาตุเชิงชุม (That Choeng Chum) - 9. ห้วยยาง (Huai Yang) 16 หมู่บ้าน
2. ขมิ้น (Khamin) 13 หมู่บ้าน 10. พังขว้าง (Phang Khwang) 14 หมู่บ้าน
3. งิ้วด่อน (Ngio Don) 16 หมู่บ้าน 11. ดงมะไฟ (Dong Mafai) 11 หมู่บ้าน
4. โนนหอม (Non Hom) 11 หมู่บ้าน 12. ธาตุนาเวง (That Na Weng) 5 หมู่บ้าน
5. เชียงเครือ (Chiang Khruea) 17 หมู่บ้าน 13. เหล่าปอแดง (Lao Po Daeng) 12 หมู่บ้าน
6. ท่าแร่ (Tha Rae) 8 หมู่บ้าน 14. หนองลาด (Nong Lat) 10 หมู่บ้าน
7. ม่วงลาย (Muang Lai) 8 หมู่บ้าน 15. ฮางโฮง (Hang Hong) 11 หมู่บ้าน
8. ดงชน (Dong Chon) 10 หมู่บ้าน 16. โคกก่อง (Khok Kong) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองสกลนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดงมะไฟ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขมิ้น
 • เทศบาลตำบลท่าแร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าแร่
 • เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุนาเวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงเครือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงเครือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วด่อนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองลาดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลฮางโฮง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฮางโฮงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าแร่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขมิ้น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงลายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงชนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังขว้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะไฟทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกก่องทั้งตำบล