เทศบาลนครสกลนคร

เทศบาลนครในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

เทศบาลนครสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และอันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นนครใหญ่แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังเจริญเติบโตสูง

เทศบาลนครสกลนคร
ประตูเมืองสกลนคร
ประตูเมืองสกลนคร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลนครสกลนคร
ตรา
ทน.สกลนครตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ที่ตั้งของเทศบาลนครสกลนคร
ทน.สกลนครตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทน.สกลนครตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร (ประเทศไทย)
พิกัด: 17°9′23″N 104°8′44″E / 17.15639°N 104.14556°E / 17.15639; 104.14556
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีโกมุท ฑีฆธนานนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด54.54 ตร.กม. (21.06 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด53,237 คน
 • ความหนาแน่น976.11 คน/ตร.กม. (2,528.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03470102
สนามบินท่าอากาศยานสกลนคร
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์0 4271 1203 ต่อ 1000-1001
โทรสาร0 4271 1203
เว็บไซต์skc.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลเมืองสกลนคร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2479 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1319 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479)[2] นายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนถิรมัยสิทธิการ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2480 มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร โดยยกเอาพื้นที่ตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบลเป็นเขตเทศบาล สำนักงานเทศบาลแต่ก่อนเรียกว่า "ศาลาเทศบาลเมืองสกลนคร" เดิมนั้นตั้งอยู่สถานีรถปรับอากาศ ปัจจุบันสถานที่ตั้งเข้าที่ดินของวัดแจ้งแสงอรุณ เมื่อก่อนนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 จึงย้ายมาตั้งสำนักงานมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมท้องที่ข้างเคียง[3] ได้แก่ บางส่วนของตำบลงิ้วด่อน ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ ตำบลธาตุนาเวง และตำบลฮางโฮง ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 54.54 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งได้รับการยกฐานะจากเทศบาลเมืองสกลนครเป็น เทศบาลนครสกลนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ปีเดียวกัน[4]

ตราประจำเทศบาล

แก้

ดวงตราเทศบาลเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกประมาณ 1 นิ้วครึ่ง วงในประมาณ 1 นิ้ว มีช่องว่างระหว่างวงในและวงด้านนอก จะมีอักษรจารึกว่า "สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร" ส่วนด้านล่างจารึกว่า "จังหวัดสกลนคร" ภายในวงกลมด้านในมีรูปพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง พระธาตุเชิงชุมวรวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและเคารพของประชาชน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมในเขตเทศบาล ฉะนั้น ดวงตรานี้จึงเป็นเครื่องหมายว่า เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา

ภูมิศาสตร์

แก้

อาณาเขต

แก้

เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ทางใจกลางอำเภอเมืองสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

สภาพภูมิศาสตร์

แก้

เขตเทศบาลนครสกลนครมีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร มีพิกัดตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 18 องศา 00 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 103 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ 633 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 172 เมตร ประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม 3 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่อุตสาหกรรม 1.5 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ส่วนมากเป็นดินปนทราย มีภูเขาเป็นทิวทัศน์ทางด้านตะวันตกและทางทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นที่ราบต่ำ มีหนองหานซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปี ในฤดูแล้งบริเวณหนองหานบางตอนแห้งกลายเป็นทุ่งหญ้าใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ การระบายน้ำในเขตเทศบาลทุกจุดจะมุ่งลงสู่หนองหานประมาณร้อยละ 60 หนองสนมร้อยละ 30 และแหล่งน้ำอื่น ๆ ร้อยละ 10

ภูมิอากาศ

แก้
ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครสกลนคร
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.8
(98.2)
39.2
(102.6)
41.2
(106.2)
41.8
(107.2)
39.7
(103.5)
38.7
(101.7)
36.8
(98.2)
35.7
(96.3)
35.5
(95.9)
35.4
(95.7)
36.1
(97)
35.5
(95.9)
41.8
(107.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.8
(83.8)
30.9
(87.6)
33.5
(92.3)
34.7
(94.5)
33.2
(91.8)
32.0
(89.6)
31.7
(89.1)
31.1
(88)
31.1
(88)
30.9
(87.6)
29.9
(85.8)
28.5
(83.3)
31.36
(88.45)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.0
(71.6)
24.3
(75.7)
27.2
(81)
29.0
(84.2)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.7
(81.9)
27.2
(81)
27.1
(80.8)
26.4
(79.5)
24.3
(75.7)
21.9
(71.4)
26.1
(78.98)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 14.9
(58.8)
18.0
(64.4)
21.1
(70)
23.6
(74.5)
24.3
(75.7)
24.6
(76.3)
24.5
(76.1)
24.2
(75.6)
23.8
(74.8)
22.0
(71.6)
18.6
(65.5)
15.1
(59.2)
21.23
(70.21)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 2.1
(35.8)
7.6
(45.7)
7.5
(45.5)
14.0
(57.2)
19.2
(66.6)
20.3
(68.5)
20.5
(68.9)
21.2
(70.2)
19.2
(66.6)
15.0
(59)
8.7
(47.7)
4.0
(39.2)
2.1
(35.8)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 4
(0.16)
19
(0.75)
45
(1.77)
94
(3.7)
236
(9.29)
274
(10.79)
231
(9.09)
362
(14.25)
233
(9.17)
80
(3.15)
7
(0.28)
3
(0.12)
1,588
(62.52)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 2 4 7 14 17 17 18 14 6 1 0 101
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 282.5 241.3 246.3 241.4 215.8 156.2 172.5 146.1 177.3 230.4 257.1 279.5 2,646.4
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[5]

ลักษณะทางสังคม

แก้

ประชากร

แก้

ลักษณะการประกอบอาชีพ

แก้

รายนามนายกเทศมนตรี

แก้

เทศบาลเมืองสกลนคร

แก้
ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
1. ขุนถิรมัยสิทธิการ นายกเทศมนตรี 15 ก.ย. 2480 - พ.ค. 2483 2 ปี 6 เดือน
2. นายคง โสตถิสวัส นายกเทศมนตรี มิ.ย. 2483 - 17 ก.ค. 2584 1 ปี 1 เดือน
3. นายทิม สิทธิไตย นายกเทศมนตรี 16 พ.ค. 2584 - 9.ก.ย. 2485 1 ปี 4 เดือน
4. นายคาย สิงหกุล นายกเทศมนตรี 10 ก.ย. 2485 - 4 พ.ย. 2486 1 ปี
5. นายเจียม ศิริขันธ์ นายกเทศมนตรี 5 พ.ย. 2486 - 20 พ.ย. 2491 5 ปี
6. นายสิขร สิขรภูมานรักษ์ นายกเทศมนตรี 20 พ.ย. 2491 - 30 พ.ค. 2492 1 ปี
7. นายณรงค์ วงศ์สกล นายกเทศมนตรี 1 มิ.ย. 2492 - 19 มิ.ย. 2496 4 ปี
8. นายนิล มาหริน นายกเทศมนตรี 19 มิ.ย. 2496 - 21 ก.ค. 2496 1 เดือน
9. นายเฉลิม วรรธโนทัย นายกเทศมนตรี 21 ก.ค. 2496 - 16 มี.ค. 2497
10. นายชุนห์ ศรีดามา นายกเทศมนตรี 16 มี.ค. 2497 - 15 พ.ค. 2498
11. นายเวียง สาครสินธุ์ นายกเทศมนตรี 15 พ.ค. 2497 - 23 พ.ย. 2498
12. นายชุนห์ ศรีดามา นายกเทศมนตรี 23 พ.ย.2498 - 30 พ.ย.2501
13. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 20 พ.ค. 2501 - 17 พ.ค. 2506
14. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 20 ส.ค. 2506 - 24 ธ.ค. 2510
15. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 27 ก.พ. 2511 - 25 ธ.ค. 2515
16. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 26 ธ.ค. 2515 - 4 ก.พ. 2518
17. นายทองวุ้น ทิพย์เสนา นายกเทศมนตรี 5 ก.พ. 2519 - 6 ก.ย. 2519
18. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 8 ก.ย. 2519 - 29 มิ.ย. 2523
19. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 30 มิ.ย. 2523 - 2 ส.ค. 2528
20. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 2528 - 16 ก.ย. 2529
21. พันตรีพยุงศักดิ ทรัพย์ชูแสง นายกเทศมนตรี 16 ก.ย.2529- 19 ก.ย. 2529
22. นายดิลก อัคราช นายกเทศมนตรี 19 ก.ย. 2529 - 29 ก.ย. 2533
23. ร.ต.นิรันดร์ ยิ่งอรุณธรรม นายกเทศมนตรี 29 ก.ย. 2533 - 2 ต.ค. 2533
24. นายจำลอง นวลมณี นายกเทศมนตรี 2 ต.ค. 2533 - 31 ต.ค. 2534
25. พันเอกแฉล้ม จันทรวัติ นายกเทศมนตรี 1 พ.ย. 2534 - 30 พ.ย. 2538
26. พันเอกแฉล้ม จันทรวัติ นายกเทศมนตรี 1 ธ.ค. 2534 - 28 ก.พ. 2541
27. นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 2 มี.ค. 2541 - 3 ก.ย. 2541
28. นายวีระวัฒน์ นวลมณี นายกเทศมนตรี 3 ก.ย. 2541 - 7 ม.ค. 2543
29. นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 11 ม.ค. 2543 - 10 พ.ค. 2544
30. นายเกียรติสุทธิ์ วรรัตนธรรม นายกเทศมนตรี 10 พ.ค. 2544 - 18 ธ.ค. 2546
31. นางสุมาลี บุญยารมย์ นายกเทศมนตรี 19 ธ.ค. 2546 - 24 ธ.ค. 2546
32. นายเอนก ศิริวรรณยา นายกเทศมนตรี 25 ธ.ค. 2546 - 14 มิ.ย. 2547
33. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 1 ก.พ.2547 - 31 ม.ค. 2551 นายกเทศมนตรีจาก
การเลือกของประชาชน
โดยตรงครั้งแรก
34. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 1 ก.พ.2551 - 8 มี.ค. 2551
35. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 9 มี.ค. 2551 - 7 มี.ค. 2555

เทศบาลนครสกลนคร

แก้
ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
1. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 8 มี.ค. 2555 - 4 มิ.ย. 2555
2. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 5 มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีนครสกลนครคนแรก
จากการเลือกของประชาชนโดยตรง

อ้างอิง

แก้
  1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ เล่มที่ ๕๓ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ หน้าที่ ๑๓๑๙
  3. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๒๕ ก ฉบับพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้าที่ ๕
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 12. 5 เมษายน 2555.
  5. "Climate Normals for Sakon Nakhon". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 3 February 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้