อำเภอภูพาน

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

ภูพาน เป็นอำเภอลำดับที่ 18 ของจังหวัดสกลนคร ตั้งชื่อตามชื่อทิวเขาภูพานซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอ

อำเภอภูพาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phu Phan
คำขวัญ: 
ธรรมชาติหลากหลาย มากมายไม้ผล
ภูผายลภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุง
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอภูพาน
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอภูพาน
พิกัด: 17°0′0″N 103°57′56″E / 17.00000°N 103.96556°E / 17.00000; 103.96556
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด559.0 ตร.กม. (215.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด35,940 คน
 • ความหนาแน่น64.29 คน/ตร.กม. (166.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 47310
รหัสภูมิศาสตร์4718
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอภูพาน เลขที่ 216 หมู่ที่ 15 ถนนสกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47310
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอภูพานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

พื้นที่ของอำเภอภูพานเดิมเป็นท้องที่ของตำบล โคกภู ซึ่งเป็นตำบลเก่าแก่[1] อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนครในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลกุดบาก ตำบลโคกภู และตำบลนาม่อง ออกจากการปกครองของอำเภอเมืองสกลนคร รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอกุดบาก[2] และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอกุดบากขึ้นเป็นอำเภอกุดบาก[3] ทำให้ท้องที่แห่งนี้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดบาก

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าราษฎรทั้งสามตำบล ได้แก่ ตำบลโคกภู ตำบลหลุบเลา และตำบลสร้างค้อ เป็นตำบลที่อยู่ไกลท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากตัวอำเภอ เจ้าหน้าที่มีโอกาสตรวจเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุข ของราษฎรน้อยมาก เพราะทางคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งอาจเป็นการเสียหายในด้านการปกครอง ประกอบกับหมู่บ้านดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจริญในอนาคต เพราะราษฎรอาศัยอยู่กันหนาแน่นมาก และมีพื้นที่ทำมาหากินได้ โดยเฉพาะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ พอที่จะยกระดับการครองชีพของราษฎรทั้งสามตำบลดังกล่าวนี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงแนะนำประชุมชี้แจงร่วมกับทางอำเภอกุดบาก รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ขอจัดตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอภูพานขึ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลสร้างค้อ ตำบลหลุบเลา และตำบลโคกภู ออกจากการปกครองของอำเภอกุดบาก รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูพาน[4] และในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้โอนย้ายตำบลกกปลาซิวออกมาจากการปกครองของอำเภอเมืองสกลนคร มาขึ้นกับกิ่งอำเภอภูพาน[5] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูพาน[6] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอภูพาน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน

1. สร้างค้อ (Sang Kho) 23 หมู่บ้าน
2. หลุบเลา (Lup Lao) 15 หมู่บ้าน
3. โคกภู (Khok Phu) 18 หมู่บ้าน
4. กกปลาซิว (Kok Pla Sio) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอภูพานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโคกภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกภูทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสร้างค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างค้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุบเลาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกปลาซิวทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลอุดร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 551–570. February 12, 1921.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่การปกครองอำเภอเมืองสกลนครตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (14 ง): 250. February 4, 1964. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกุดบาก และอำเภอกุสุมาลย์ พ.ศ. ๒๕๑๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (111 ก): 917–919. November 14, 1967. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูพาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 19. May 26, 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอเมืองสกลนครกับกิ่งอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจาบุเบกษา. 113 (14 ก): 3–4. May 3, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.