อำเภอเต่างอย

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

เต่างอย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอเต่างอย
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอเต่างอย
คำขวัญ: 
ต้นยางยักษ์หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา
ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล
ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°59′48″N 104°10′0″E / 16.99667°N 104.16667°E / 16.99667; 104.16667
อักษรไทยอำเภอเต่างอย
อักษรโรมันAmphoe Tao Ngoi
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด328.0 ตร.กม. (126.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด24,329 คน
 • ความหนาแน่น74.17 คน/ตร.กม. (192.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47260
รหัสภูมิศาสตร์4714
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเต่างอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเต่างอยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เต่างอย (Tao Ngoi) 7 หมู่บ้าน
2. บึงทวาย (Bueng Thawai) 10 หมู่บ้าน
3. นาตาล (Na Tan) 7 หมู่บ้าน
4. จันทร์เพ็ญ (Chan Phen) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเต่างอยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเต่างอยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงทวายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาตาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทร์เพ็ญทั้งตำบล