อำเภอคำม่วง

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

คำม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอคำม่วง
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอคำม่วง
คำขวัญ: พระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไท
ผ้าไหมแพรวา พุทราหวาน หลักฐานทางโบราณคดี
เขียวขจีเทือกเขาภูพาน อลังการซากดึกดำบรรพ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°55′24″N 103°37′54″E / 16.92333°N 103.63167°E / 16.92333; 103.63167
อักษรไทยอำเภอคำม่วง
อักษรโรมันAmphoe Kham Muang
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด621.0 ตร.กม. (239.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด49,024 คน
 • ความหนาแน่น78.94 คน/ตร.กม. (204.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์46180
รหัสภูมิศาสตร์4610
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอคำม่วงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคำม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน

1. ทุ่งคลอง (Thung Khlong) 13 หมู่บ้าน
2. โพน (Phon) 10 หมู่บ้าน
3. ดินจี่ (Din Chi) 11 หมู่บ้าน
4. นาบอน (Na Bon) 11 หมู่บ้าน
5. นาทัน (Na Than) 16 หมู่บ้าน
6. เนินยาง (Noen Yang) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคำม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคำม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งคลอง
  • เทศบาลตำบลโพน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพน
  • เทศบาลตำบลนาทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคำม่วง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินจี่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาบอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินยางทั้งตำบล