อำเภอคำม่วง

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

คำม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสขันธ์ในวันที่ 28 กันยายน 2515[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 8 กันยายน 2519[2]

อำเภอคำม่วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kham Muang
คำขวัญ: 
พระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไท
ผ้าไหมแพรวา พุทราหวาน หลักฐานทางโบราณคดี
เขียวขจีเทือกเขาภูพาน อลังการซากดึกดำบรรพ์
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอคำม่วง
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอคำม่วง
พิกัด: 16°55′24″N 103°37′54″E / 16.92333°N 103.63167°E / 16.92333; 103.63167
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด621.0 ตร.กม. (239.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด48,853 คน
 • ความหนาแน่น78.67 คน/ตร.กม. (203.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 46180
รหัสภูมิศาสตร์4610
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอคำม่วง ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอคำม่วงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอคำม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน

1. ทุ่งคลอง (Thung Khlong) 13 หมู่บ้าน
2. โพน (Phon) 10 หมู่บ้าน
3. ดินจี่ (Din Chi) 11 หมู่บ้าน
4. นาบอน (Na Bon) 11 หมู่บ้าน
5. นาทัน (Na Than) 16 หมู่บ้าน
6. เนินยาง (Noen Yang) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอคำม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคำม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งคลอง
  • เทศบาลตำบลโพน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพน
  • เทศบาลตำบลนาทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคำม่วง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินจี่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาบอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินยางทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอคำม่วง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (144 ง): (ฉบับพิเศษ) 5. September 28, 1972. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2021-03-26.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเลาขวัญ อำเภอคำม่วง คำเภอพิปูน อำเภอศรีเทพ อำเภอนาแห้ว อำเภอส่องดาว อำเภอควนกาหลง อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอกุดจับ พ.ศ. ๒๕๑๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (109 ก): (ฉบับพิเศษ) 31-34. September 8, 1976. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2021-03-26.