อำเภอเรณูนคร

อำเภอในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

เรณูนคร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนม เดิมเป็นท้องที่ของอำเภอธาตุพนม ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยแยกตำบลเรณู ตำบลโพนทอง และตำบลท่าลาด จากอำเภอธาตุพนมในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2513[1] และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 21 สิงหาคม 2518[2]

อำเภอเรณูนคร
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอเรณูนคร
คำขวัญ: 
เรณูนคร ดอนดินถิ่นผู้ไทย
สาวสวยรวยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°3′22″N 104°40′47″E / 17.05611°N 104.67972°E / 17.05611; 104.67972
อักษรไทยอำเภอเรณูนคร
อักษรโรมันAmphoe Renu Nakhon
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด254.765 ตร.กม. (98.365 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด46,000 คน
 • ความหนาแน่น180.56 คน/ตร.กม. (467.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 48170
รหัสภูมิศาสตร์4806
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเรณูนคร เลขที่ 104
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเรณูนครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเรณูนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เรณู (Renu) 14 หมู่บ้าน 5. โคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae) 15 หมู่บ้าน
2. โพนทอง (Phon Thong) 10 หมู่บ้าน 6. หนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin) 8 หมู่บ้าน
3. ท่าลาด (Tha Lat) 8 หมู่บ้าน 7. เรณูใต้ (Renu Tai) 13 หมู่บ้าน
4. นางาม (Na Ngam) 14 หมู่บ้าน 8. นาขาม (Na Kham) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเรณูนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเรณูนคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเรณู และบางส่วนของตำบลโพนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณูใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขามทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (40 ง): 1600. May 5, 1970.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงน้อย อำเภอป่าแดด อำเภอเรณูนคร อำเภอคูเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอเสริมงาม อำเภอไพรบึง และอำเภหนองโดน พ.ศ. ๒๕๑๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (166 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. August 21, 1975.