เปิดเมนูหลัก

อำเภอหางดง

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ หางดง

หางดง (คำเมือง: Lanna-Hang Dong.png) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อำเภอหางดงมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน มีการเติบโตอย่างอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร โรงแรมรีสอร์ท ธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก

อำเภอหางดง
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอหางดง
เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร่ำรวยหัตถกรรม
วัฒนธรรมมั่นคง หางดงพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอหางดง
อักษรโรมันAmphoe Hang Dong
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่277.1 ตร.กม.
ประชากร88,926 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น320.91 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์5015
รหัสไปรษณีย์50230,
50340 (เฉพาะตำบลหนองตอง)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหางดง เลขที่ 181
หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
พิกัด18°41′13″N 98°55′8″E / 18.68694°N 98.91889°E / 18.68694; 98.91889
โทรศัพท์0 5344 1975-6
โทรสาร0 5344 1975
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หางดงปัจจุบันมีสภาพเมืองที่กลมกลืนกับนครเชียงใหม่จนเรียกได้ว่าคือเมืองเดียวกัน อำเภอหางดงมีสภาพทางเศรษฐกิจดีมาก มีการจราจรที่คับคั่งที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังศูนย์กลางทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ชื่อเดิมแก้ไข

เดิมชื่อ อำเภอแม่ท่าช้าง แล้วเปลี่ยนเป็น อำเภอหางดง ในปี พ.ศ. 2460 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหางดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[1]
1. หางดง Hang Dong 9 11,330 7,363
3,967
(ทต.หางดง)
(ทต.แม่ท่าช้าง)
2. หนองแก๋ว Nong Kaeo 9 5,425 5,425 (ทต.หนองแก๋ว)
3. หารแก้ว Han Kaeo 9 5,815 5,815 (ทต.หารแก้ว)
4. หนองตอง Nong Tong 14 8,564 8,564 (ทต.หนองตองพัฒนา)
5. ขุนคง Khun Khong 9 5,181 5,181 (อบต.ขุนคง)
6. สบแม่ข่า Sop Mae Kha 5 2,444 2,444 (อบต.สบแม่ข่า)
7. บ้านแหวน Ban Waen 13 11,063 11,063 (ทต.บ้านแหวน)
8. สันผักหวาน San Phak Wan 7 15,755 15,755 (ทต.สันผักหวาน)
9. หนองควาย Nong Khwai 12 10,985 10,985 (ทต.หนองควาย)
10. บ้านปง Ban Pong 11 5,367 5,367 (ทต.บ้านปง)
11. น้ำแพร่ Nam Phrae 11 6,997 6,997 (ทต.น้ำแพร่พัฒนา)
รวม 109 88,926 81,301 (เทศบาล)
7,625 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหางดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหางดง
 • เทศบาลตำบลหารแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหารแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านแหวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแหวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันผักหวานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองควายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหางดง)
 • เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแก๋วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนคงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข