ตำบลหนองควาย

ตำบลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตำบลหนองควาย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นตำบลที่ตั้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หนองควาย
ตราอย่างเป็นทางการของหนองควาย
ตรา
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณรงค์ ธิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด17.40 ตร.กม. (6.72 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด11,090
 • ความหนาแน่น637 คน/ตร.กม. (1,650 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
156 หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์053-125070, 053-125255
เว็บไซต์http://www.nongkhwai.go.th www.nongkhwai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลหนองควายมีอาณาเขตติดต่อกับ 5 ตำบลใน 2 อำเภอ ได้แก่

การเมืองการปกครองแก้ไข

ราชการส่วนภูมิภาคแก้ไข

ตำบลหนองควายแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน[1] ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านตองกาย
 • หมู่ 2 บ้านฟ่อน
 • หมู่ 3 บ้านไร่-กองขิง
 • หมู่ 4 บ้านต้นเกว๋น
 • หมู่ 5 บ้านหนองควาย
 • หมู่ 6 บ้านร้อยจันทร์
 • หมู่ 7 บ้านเหมืองกุง
 • หมู่ 8 บ้านขุนเส
 • หมู่ 9 บ้านสันทราย
 • หมู่ 10 บ้านนาบุก
 • หมู่ 11 บ้านสันป่าสัก
 • หมู่ 12 บ้านตองกายเหนือ

ราชการส่วนท้องถิ่นแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองควายเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบล มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งตำบลหนองควาย

ประชากรแก้ไข

ปัจจุบัน ตำบลหนองควายมีประชากรทั้งหมด 11,090 คน แบ่งเป็น ชาย 5,187 คน หญิง 5,903 คน ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562[2]

ประชากรตำบลหนองควายแบ่งตามปี
2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561
7,087 7,273 7,449 7,947 8,605 9,019 10,092 10,634 10,985
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อ้างอิงแก้ไข