เปิดเมนูหลัก

อำเภอแม่ริม

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

แม่ริม (คำเมือง: Lanna-Mae Rim.png) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน จนเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่ตั้งของศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตของนครเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัวของการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมและรีสอร์ตที่ถือว่ามากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งอำเภอแม่ริมเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังศูนย์กลางความเจริญทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นทางผ่านเพื่อไปยังอำเภอปาย ทำให้อำเภอแม่ริมมีสภาพเศรษฐกิจดี มีการคมนาคมที่คับคั่ง รองจากอำเภอหางดง และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด

อำเภอแม่ริม
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่ริม
น้ำตกแม่สา งามตากล้วยไม้ ไหว้พระบาทสี่รอย
แอ่วดอยชมช้าง งามสล้างพฤกษา เจ้าแม่ดาราเป็นขวัญ มวลชนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ความดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแม่ริม
อักษรโรมันAmphoe Mae Rim
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่443.6 ตร.กม.
ประชากร94,260 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น212.48 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์5007
รหัสไปรษณีย์50180,
50330 (เฉพาะตำบลสะลวง)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแม่ริม หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
พิกัด18°54′50″N 98°56′42″E / 18.91389°N 98.94500°E / 18.91389; 98.94500
โทรศัพท์0 5329 7201
โทรสาร0 5329 7201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

อำเภอแม่ริมเดิมมีฐานะเป็นแขวง ตั้งอยู่บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง ผู้ดำรงตำแหน่งนายแขวงคนแรกชื่อ นายมา ไม่ทราบนามสกุล เนื่องจากเป็นท้องที่ห่างไกลมีหมู่บ้านน้อยและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดการคมนาคมไม่สะดวกจึงย้านมาอยู่ที่บ้านน้ำงาม หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ ตามที่อยู่ปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอใช้ชื่อว่า อำเภอแม่ริม เหตุที่มีชื่อนี้เนื่องจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออยู่บริเวณที่ลุ่มแม่น้ำริม ซึ่งไหลผ่านจากอำเภอแม่แตงลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านขอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ริม [1]

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จัดตั้งอำเภอสะเมิง โดยแยกออกจากอำเภอแม่ริม

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2525 ขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพในท้องที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง และตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2526 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลสะลวงและตำบลห้วยทราย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่ริมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่ริมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[2]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[2]
1. ริมใต้ Rim Tai 8 13,051 13,051 (ทต. แม่ริม)
2. ริมเหนือ Rim Nuea 5 3,370 3,370 (ทต. ริมเหนือ)
3. สันโป่ง San Pong 11 10,511 10,511 (ทต. สันโป่ง)
4. ขี้เหล็ก Khilek 8 7,474 7,474 (ทต. ขี้เหล็ก)
5. สะลวง Saluang 8 4,822 4,822 (อบต. สะลวง)
6. ห้วยทราย Huai Sai 5 4,687 4,687 (อบต. ห้วยทราย)
7. แม่แรม Mae Raem 12 9,572 9,572 (ทต. แม่แรม)
8. โป่งแยง Pong Yaeng 10 11,249 11,249 (อบต. โป่งแยง)
9. แม่สา Mae Sa 6 6,730 878
5,852
(ทต. แม่ริม)
(อบต. แม่สา)
10. ดอนแก้ว Don Kaeo 10 16,414 16,414 (อบต. ดอนแก้ว)
11. เหมืองแก้ว Mueang Kaeo 9 6,380 6,380 (ทต. เหมืองแก้ว)
รวม 92 94,260 51,236 (เทศบาล)
43,024 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่ริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่ริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมใต้ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลแม่สา
 • เทศบาลตำบลริมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่แรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แรมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ริม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ราชการแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
 • กองพันพัฒนาที่ 3
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 • กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก
 • กองการสัตว์และเกษตรกรรมที 1 กรมการสัตว์ทหารบก
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

การแบ่งเขตพื้นที่ประถม-มัธยมศึกษาแก้ไข

 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอแม่ริม 2 แห่ง
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 - ครอบคลุมโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 23 แห่ง
 • สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอแม่ริม 3 แห่ง

โรงเรียนแก้ไข

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

 • โรงเรียนสังกัดสพม.เขต 34
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1050131001 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 ม.1 แม่ริม แม่ริม 50180 7 เม.ย. 2514 ม.1 - ม.6
2 1050131002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขที่ 186 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ดอนแก้ว แม่ริม 50180 1 ส.ค. 2529 ม.1 - ม.6
 • โรงเรียนสังกัดสพป.เขต 2
 • โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ริม)
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง (สังกัดเทศบาลตำบลสันโป่ง)
  • โรงเรียนบ้านศาลา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ (โรงเรียนนานาชาติ)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (4 ง): 37. 7 มกราคม 2500.
 2. 2.0 2.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง
 3. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 4. ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ (23 พฤศจิกายน 2553). "จุฬาฯ-เชียงใหม่เตรียมจัดงาน "วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี"". ASTVผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2557.