ม่อนแจ่ม

ภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่

ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย ในตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นพื้นที่บนสันเขา มียอดสูงราว 1,350 เมตร บริเวณใกล้ ๆ ม่อนแจ่ม เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย[1]

ม่อนแจ่ม
จุดสูงสุด
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
1,350 เมตร (4,429 ฟุต)
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย)

เดิมมีชื่อว่า กิ่วเสือ ในอดีตมีสภาพเป็นป่ารกร้าง ก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาแผ้วถางเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เขาหัวโล้น จนเมื่อ พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร

ภายหลังในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อดอยเป็น "ม่อนแจ่ม" ให้สอดคล้องกับม่อนล่องซึ่งเป็นจุดสูงสุดของอำเภอแม่ริม (1,450 เมตร) ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน

ในช่วงแรกของการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีอาหารเพื่อสุขภาพเน้นวัตถุดิบจากโครงการหลวงไว้บริการ มีแปลงดอกไม้ให้ถ่ายรูป มีการตกแต่งภูมิทัศน์ มีจุดชมทะเลหมอก ให้นักท่องเที่ยวกางเต็นต์ ภายหลังมีนักท่องเที่ยวมาม่อนแจ่มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้ม่อนแจ่มเติบโตมีที่พัก ร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย จึงนำไปสู่การจัดระเบียบม่อนแจ่มครั้งใหญ่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งทางภาครัฐนำโดยกรมป่าไม้ ได้ให้ระยะเวลา 3 เดือนในการจัดระเบียบม่อนแจ่ม[2] โดยมีการดำเนินคดีและรื้อถอนที่พักต่าง ๆ[3]

ทัศนียภาพบนดอยม่อนแจ่มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

อ้างอิง แก้

  1. "ดอยม่อนแจ่ม". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่.
  2. ปิ่น บุตรี. ""ม่อนแจ่ม" จากยุคสุดบูมมีที่พักตระกูล "ม่อน" ผุดเป็นดอกเห็ด สู่ยุคจัดระเบียบครั้งใหญ่". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "เปิด 30 รายชื่อรีสอร์ทบน"ดอยม่อนแจ่ม"ที่ผิดกม". ฐานเศรษฐกิจ.