นักแสดง คือ บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นผู้แสดง เช่น ศิลปิน, นักรำ, นักเต้น, นักดนตรี ซึ่งแสดง ท่าทาง ร้องกล่าว พากย์ แสดงตามบทเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ชม และอื่นอื่น ซึ่งเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ตามหลักทั่วไป กล่าวคือ เป็นผู้ที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานขึ้นมา[1]

จากเบื้องหลังการถ่ายทำละคร นักแสดงกำลังซ้อมการแสดง

นักแสดงนั้น ไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคลเพศ, อาชีพ, หรือ อายุเท่าไร แต่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านการการแสดงออกทางสีหน้า อารมณ์และองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยมาก คำว่า นักแสดง มักจะใช้เรียกว่า ดารา เสมอไป

ประเภท

นักแสดงมี 5 ประเภท ดังนี้

  1. นักแสดงชาย เรียกว่า ดาราชาย
  2. นักแสดงหญิง เรียกว่า ดาราหญิง
  3. นักแสดงตลก เรียกว่า ดาราตลก
  4. นักแสดงแทน เรียกว่า สตันท์แมน
  5. นักแสดงประกอบ เรียกว่า ตัวประกอบฉาก

อ้างอิง

  1. นักแสดงวันที่เรียกข้อมูล 18 มี.ค.55 จากเว็บ www.panyathai.or.th